RKP:n ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa 24.11.2021 vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024

Ryhmäpuheenjohtaja Björn Månssonin ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan

Arvoisa puheenjohtaja,

Hyvän budjetin pitää olla tasapainossa, ja tämä ehdotus ei ole vain budjettiteknisesti tasapainossa, vaan myös poliittisesti.

Tekniseen tasapainoon liittyen RKP:n valtuustoryhmä on hieman huolissaan, kuten moni muukin varmaan on, kasvavasta velkataakasta. Mutta se on väistämätön jos haluamme ylläpitää välttämätöntä investointitasoa, toipua koronaepidemiasta ja turvata palvelut kuntalaisillemme.

Voimme kuitenkin iloita siitä, että korkotaso edelleen on alhainen ja aikaisemmat pahimmat pelot vieläkin suuremmasta velkakuormasta koronan vuoksi eivät toteudu. 

Poliittinen tasapaino heijastuu parhaiten siinä, että viisi puoluetta kokoomuksesta vasemmistoliittoon ovat sopineet ehdotuksesta. Helsinkiä johdetaan parhaiten juuri sellaisella laajalla konsensuksella, ei vaihtelevilla ja niukoilla enemmistöillä.

Puolueiden välisissä neuvotteluissa löysimme hyvin perusteltuja tehostamistoimia, jotka mahdollistivat lisäpanostuksia sekä koulutukseen ja varhaiskasvatukseen että sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, samalla kuin kaupunkiympäristön tarpeet uudisinvestoinneille turvataan, samoin suunnitellut investoinnit uusiin päiväkoteihin ja kouluihin. Nämä panostukset vastaavat hyvin myös RKP:n prioriteetteja. 

Talousarvioehdotus antaa kaupungille edellytykset turvata kaikille lapsille paikan varhaiskasvatuksessa, ja tietenkin omalla äidinkielellä.

Tämän toimialan suurin kompastuskivi – kuten myös hoitoalalla – on henkilökunnan puute, ja siksi palkkakehitysohjelman määrärahoja nostetaan. RKP peräänkuuluttaa toimenpideohjelmaa henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi varhaiskasvatuksessa ja terveydenhuollossa. 

Uuden strategian mukaisesti sisäisiä vuokria korjataan. Ne ovat aikaisemmin rankaisseet erityisesti päiväkoteja ja kouluja joita on korjattu ja riskinä on ollut, että se vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sisältöön. Tämän otamme vastaan tyytyväisyydellä.

Mittava paketti koronaepidemian ja jälkihoidon hoitamiseksi on sekä tervetullut että välttämätön, ja se ulottuu sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muille toimialoille. Erityisesti lapset, nuoret ja ikäihmiset tarvitsevat erityistä huolenpitoa pandemian jälkeen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa jonoja tulee lyhentää koronan jälkeen, ja tämä koskee erityisesti hammashoitoa. Samalla meidän on keskityttävä niihin ongelmiin, jotka ovat syntyneet sen myötä, että ikääntyneet helsinkiläiset ovat joutuneet elämään eristyksissä, sekä mielenterveyspalveluihin, joiden tarve on lisääntynyt.

Päinvastoin kuin useimmat kunnat Helsinki on siinä tilanteessa, että sen ei tarvitse houkutella uusia asukkaita – paitsi, että meidän täytyy yrittää rekrytoida työvoimaa josta meillä on puute, alkaen varhaiskasvatuksesta ja terveydenhoidosta. Ja mielellään myös esimerkiksi uusia yrittäjiä ja tutkijoita.

Pääkaupunki ja sen runsas tarjonta työpaikoista, julkisista ja yksityisistä palveluista ja kattavasta koulutus- ja kulttuuritarjonnasta sekä sen monikulttuurinen luonne houkuttelevat itsestään. Koronapandemia on vähän hillinnyt muuttoa, mutta sen odotetaan taas saavan vauhtia.

Meidän tehtävämme on varmistaa, että kaikki asukkaat, myös uudet, saavat hyvän elämän Helsingissä.

RKP:n valtuustoryhmä kiittää laajassa budjettisovussa mukana olevia puolueita hyvästä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä, ja puoltaa talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman hyväksymistä.

Löfström välikysymyskeskustelussa: Hybridiuhkien torjumisessa vaaditaan yhteistyötä, ei hajaannusta

Eduskunta keskusteli tänään välikysymyksestä koskien Suomen varautumista siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. Välikysymyksen mukaan Suomen varautuminen hybridihyökkäyksiin on puutteellista, mikäli joudumme vastaavaan tilanteeseen kuin mitä Puolan ja Liettuan rajalla on tapahtumassa. Siellä viattomia ihmisiä käytetään häikäilemättömästi hyväksi lähettämällä heidät rajalle.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tulee kuitenkin tehdä joka päivä

Tänään on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tulee kuitenkin tehdä vuoden jokaisena päivänä. Hallituksella on käynnissä useita hankkeita, joilla parannetaan rikoksen uhrin asemaa, puututaan väkivaltaan ja lisätään tasa-arvoa.

Lue seuraava artikkeli