Satsningar på företag, språkbad och vägar

Regeringsförhandlingarna beslöt att generationsskiften i företag ska utredas med snabb tidtabell

Svenska folkpartiets regeringsförhandlare partiordförande Carl Haglund och gruppordförande Mikaela Nylander är nöjda med att regeringspartierna har uppnått en överenskommelse som tryggar den politiska stabiliteten och verkställande av de reformer som pågår för att balansera den offentliga ekonomin. Samtidigt har man enats om åtgärder som skapar jobb och tillväxt.

– Överenskommelsen om att med snabb tidtabell utreda effektiva sätt att underlätta generationsskiften i företagen är en fråga som SFP drivit på länge. Mera satsningar på språkbadet, universiteten och basvägnätet är frågor där SFP uppnått goda resultat i förhandlingarna, konstaterar Haglund och Nylander.

– Beslutet att satsa mera på små och medelstora företag via Finnvera är också mycket välkommet. Satsningarna på infrastruktur och bostadsbyggande är också behövliga. Positivt är också det att målet om att bryta skuldsättningstrenden står fast och det faktum man lyckades hålla fast vid den utgiftsram som Katainens regering fastslog i mars. Den kommande regeringen har nu även förbundit sig att ratificera ILO 169 konventionen för att trygga samebefolkningens rättigheter.

 

SFP:s gruppanförande om bokslutet för Helsingfors

Stadsfullmäktige behandlade på sitt möte den 18.6 bokslutet för Helsingfors stad 2013. Marcus Rantala höll SFP:s gruppanförande.

Lue edellinen artikkeli

Haglund ja Henriksson jatkavat RKP:n ministereinä

Rkp jatkaa Stubbin hallituksessa.

Lue seuraava artikkeli