Satsningar på tågbana och skärgård

Tågbanan Bennäs-Jakobstad-Alholmen blir elektrifierad

Trots ett dystert ekonomiskt läge finns det några ljusglimtar bland satsningarna på infrastruktur som det är skäl att SFP lyfter fram. Elektrifieringen av tågbanan Bennäs-Jakobstad-Alholmen blir nu äntligen av i och med de 3,3 miljoner euro som beviljats. Projektet startar nästa år och blir klart 2016.

– En elektrifiering av Bennäs-Jakobstad-Alholmen–banan har oerhört stor betydelse för konkurrenskraften. Det gäller transporter som är livsviktiga för vår industri, framför allt för UPM. Via denna satsning kan vi trygga arbetsplatser och utveckla industrin, vilket är viktigt för hela landet, säger SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Två infrasatsningar i Åboland som är värt att nämnas är en ny farled till Örö i Kimitoöns kommun och reparationer av färjefästen. Den nya Örö-farleden får 200 000 euro och färjefästen i Åboland kommer att repareras för 300 000 euro.

– SFP är skärgårdspartiet och vi har igen lyckats med kloka beslut som förbättrar skärgårdsbefolkningen situation, säger SFP:s ordförande, försvarsminister Carl Haglund.

Ingen förhöjd läroplikt

Nylander: Det är bra att regeringen tog sitt förnuft till fånga och drog tillbaka sitt beslut om att förlänga läroplikten.

Lue edellinen artikkeli

Rättsväsendet kan dra en lättnadens suck

Anna-Maja Henriksson (Sfp) lyckades avvärja en katastrof för landets domstolar, åklagarväsende och fängelser.

Lue seuraava artikkeli