Rättsväsendet kan dra en lättnadens suck

Anna-Maja Henriksson (Sfp) lyckades avvärja en katastrof för landets domstolar, åklagarväsende och fängelser.

Finansministeriet ville i sitt ursprungliga budgetförslag skära ytterligare 8,6 miljoner euro från justitieministeriets redan trängda budget. Av dessa 8,6 miljoner skulle 6,3 miljoner euro ha tagits från domstolarna, åklagarna och Brottspåföljdsverket. Finansministeriets ursprungliga förslag hade inneburit betydande nedskärningar vad gäller domstolspersonal och domare, samt åklagare med den påföljden att domstolsprocesserna skulle bli allt längre och rättsskyddet försvagas.

– Det är en lättnad att man backade och därtill insåg att det behövs tilläggsmedel. Åklagarna, domstolarna och Brottspåföljdsverket befrias alltså från tilläggsnedskärningen och samtliga får 1 miljon till var, det vill säga sammanlagt 3 miljoner mera. Med den satsningen ska vi klara av inkommande året, säger Henriksson.

– Vi kan inte vara helt nöjda med resultatet, men det är en stor lättnad att de övriga partierna visade förståelse för behovet av finansiering och att vi nådde en lösning, säger Henriksson.

Satsningar på tågbana och skärgård

Tågbanan Bennäs-Jakobstad-Alholmen blir elektrifierad

Lue edellinen artikkeli