SFP: Ansvarslöst, Soini!

Just nu pågår en debatt om det stöd som asylsökande erhåller i Finland. Utrikesminister Timo Soini sade i går att stöden till asylsökande bör ses över. Det har Ida Schauman, ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott, svårt att smälta.

– Stödet till asylsökande är idag 30 procent lägre än utkomststödet som de lägst bemedlade får. En familj på 5 personer får 1 141 euro i månaden medan en finsk familj får runt 1 500 euro. Asylsökande går i samma butiker som alla andra – varför skulle de klara sig på så mycket mindre än övriga invånare, säger Schauman.

Schauman betonar att en tillräcklig inkomstnivå är viktig för att personer ska kunna integreras i samhället. En för låg stödnivå kan leda till ett djupare utanförskap bland asylsökande och flyktingar.

Schauman påpekar också att den nuvarande nivån har definierats som miniminivå av grundlagsutskottet. Hon är säker på att minister Soini också har tillgång till den informationen, men väljer att istället plocka populistiska poäng.

– Soini verkar inte bry sig om något annat än att plocka billiga poäng på främlingsfientligheten, också om det innebär att han förvärrar situationen för en redan utsatt grupp människor. Varje uttalande förstärker fördomar och rasism som flyktingar möter i vardagen. Det är ansvarslöst och verkligen inte ett beteende som passar Finlands utrikesminister, säger Schauman.

Korjatkaa energiatodistuksen puutteet

Mitä hallitus aikoo tehdä korjatakseen pientalojen energiatodistuksessa esiintyneet puutteet? Tätä kysyvät RKP:n kansanedustajat Carl Haglund ja Anders Adlercreutz kirjallisessa kysymyksessään.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson keskusteli Pyhäjoesta Ruotsissa

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson oli perjantaina Keskustapuolueen vieraana Ruotsissa. Hän keskusteli ydinvoimaprojektista myös ydinvoimavastaisen verkoston ”Kärnkraftfritt Bottenviken” edustajien kanssa.

Lue seuraava artikkeli