Korjatkaa energiatodistuksen puutteet

Mitä hallitus aikoo tehdä korjatakseen pientalojen energiatodistuksessa esiintyneet puutteet? Tätä kysyvät RKP:n kansanedustajat Carl Haglund ja Anders Adlercreutz kirjallisessa kysymyksessään.

Viime eduskunta päätti yksimielisesti muuttaa pientalojen energiatodistusta välttääkseen eri energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Kertoimien käyttö tekee todistuksesta vaikeasti ymmärrettävän, ja todistus ei kerro todellisesta energiakulutuksesta. Työryhmä asetettiin selvittämään asiaa, mutta ryhmän esittämä vaihtoehto ei käytännössä sisällä mitään muutosta aiempaan energiatodistukseen.

– Olemme iloisia, että edellinen eduskunta myönsi virheensä, mutta emme ole tyytyväisiä eduskunnan ympäristövaliokunnalle esitettyyn ehdotukseen, sanoo Haglund.

Ehdotus sisältää edelleen ne tekijät, jotka aiheuttavat vertailtavuusongelmia ja se on edelleen yhtä harhaanjohtava kuluttajalle. Sen sijaan, että selkeästi kerrottaisiin kuinka energiatehokas rakennus on, painotetaan edelleen energiamuotojen kertoimilla korjattua tulosta. Työryhmällä oli myös muita ja parempia vaihtoehtoja.

– Eduskunnan päätöksen mukaisesti tulisi energiatehokkuuden arviointi laskea ostetun energian perusteella, sanoo Adlercreutz. Hän toteaa myös, että energiatodistuksen tulee johtaa parempaan ja tehokkaampaan rakentamiseen – sen ei tule olla kisa, missä eri energiamuodot asetetaan vastakkain, varsinkin kun sama energiamuoto voidaan tuottaa monella eri tavalla.

– Työryhmän muut ehdotukset olivat myös yhtenäisiä EU-direktiivin kanssa ja olisivat olleet helppo toteuttaa. Sen takia haluamme tietää miten hallitus nyt aikoo toimia, toteavat edustajat.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä vaatii selkokieltä Soinilta ja hallitukselta

Ruotsalainen eduskuntaryhmä sanoutuu voimakkaasti irti kansanedustaja Olli Immosen mielipiteistä koskien monikulttuurista yhteiskuntaa ja paheksuu taistelukehotusta tosisuomalaisen kansallisuuden puolesta, sanoo eduskuntaryhmän pj Anna-Maja Henriksson

Lue edellinen artikkeli

SFP: Ansvarslöst, Soini!

Just nu pågår en debatt om det stöd som asylsökande erhåller i Finland. Utrikesminister Timo Soini sade i går att stöden till asylsökande bör ses över. Det har Ida Schauman, ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott, svårt att smälta.

Lue seuraava artikkeli