Sotekaaos

Alkaa olla selvää, että sosiaali- ja terveysuudistuksen valinnanvapautta koskevat lait eivät kerkeä eduskunnan käsittelyyn samaan aikaan maakuntauudistuksen kanssa.

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti on ilmoittanut, että valinnanvapauden käyttöön ottoa koskevat aikataulut menevät uusiksi. Hallitus on tähän mennessä kieltäytynyt kuuntelemasta maan johtavia asiantuntijoita.

– Eduskunta on joutunut ottamaan kantaa tähän valtavaan uudistukseen pala palalta, ilman mahdollisuutta saada selvyyttä kokonaisuudesta. Aikataulu on täysin kestämätön ja mahdoton. Nyt koko uudistustyö tulisi laittaa jäihin, ennen kuin sitoudumme johonkin sellaiseen, mitä on myöhemmin mahdotonta korjata, sanoo Rehn-Kivi.

Lakiehdotuksen mukaan uudet maakunnat aloittaisivat toimintansa vajaan neljän kuukauden kuluttua ja avoimet kysymykset vain lisääntyvät. Maakuntauudistus on esiin pakotettu poliittinen kompromissi hallituspuolueiden kesken, ja alkuperäinen ajatus paremmasta palvelusta ja integroinnista on unohtunut.

– Tämä kurssinmuutos on niin suuri, että meidän on varmistettava, että uudistus ei vaaranna kansalaisten terveyttä ja heidän mahdollisuuttaan saada tarvitsemaansa hoitoa. Maakunnat eroavat toisistaan sekä kokonsa puolesta, että mahdollisuuksistaan suoriutua niille asennettavista velvoitteista. On vastuutonta ottaa käyttöön yksi ja sama malli ja paljon kritisoitu järjestelmä yhtä aikaa koko maassa.

Parempi jätehuolto luo perustan kiertotaloudelle

Euroopan parlamentti on tänään antanut suosituksensa EU:n jätelainsäädännön uudistamiseen. Parempi jätehuolto tuo mukanaan korkeamman kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteen, vähentäen samalla kaatopaikalle päätyvien jätteiden määrää.

Lue edellinen artikkeli

Annetaan lapsille turvallista kotimaista ruokaa

Kunnallisella ruokapalvelulla on valtava vaikutus kansanterveyteen, kulttuuriin ja paikallistalouteen. Mahdollisimman lähellä kuluttajia tuotettu ruoka on turvallista ympäristölle, ilmastolle ja ihmisille.

Lue seuraava artikkeli