Meidän mielestämme demokratia, valinnanvapaus ja yksilön oikeus päättää hoidossa vahvistaa potilaan asemaa ja parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua. Yksilön oikeus hyvään hoitoon ja hoidon sisältö ovat keskeisimmät. Rakenteet ovat osaltaan ratkaisevia mahdollistaakseen tätä. Meidän mielestämme kaikilla on oikeus hyvään hoitoon ja me omaksumme periaatteen valinnanvapaudesta ja että raha seuraa potilasta. Hyvinvointia luodaan yhteispelillä julkisen sektorin, yksityisten yritysten, kolmannen sektorin ja kansalaistoiminnan välillä. Potilas valitsee sen hoidontarjoajan, joka sopii hänelle parhaiten. Julkinen puoli tulee taata, että palvelut tuotetaan ja esittää valtakunnallisia laatutavoitteita ja sertifiointeja mutta ei tarvitse aina olla se joka tuottaa palveluita.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »