Tarvitsemme vahvoja toimenpiteitä Itämeren tilan parantamiseksi

Henriksson ja Adlercreutz RKP:n uudesta Itämeriohjelmasta

– Itämeri ei voi hyvin. Tämän näemme joka kesä, kun sinileväkukinnot täyttävät lahdenpoukamamme ja rantamme. Meidän on ryhdyttävä aktiivisiin toimenpiteisiin rehevöitymisen ehkäisemiseksi. Tarvitsemme laajan paketin niin lyhyt- kuin pitkäjänteisiä toimia Itämeren tilan parantamiseksi. Me RKP:ssä haluamme työskennellä sen eteen, että meillä on elävä saaristo myös tulevaisuudessa, oikeusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Ruotsalainen kansanpuolue julkisti tänään, Itämeripäivänä, uuden Itämeriohjelmansa. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja RKP:n ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz johti ohjelman valmistelutyötä.

– Kaikkein kriittisintä on ravinnevalumien vähentäminen. Maatalouden puolella haluamme ottaa käyttöön lantafosforin kierrätys- ja kuljetustuen sen uudelleenkäytön kannattavuuden parantamiseksi. Sen sijaan että kotieläinlanta levitetään pelloille se tulisi käyttää biokaasun tuotannossa. Haluamme myös edistää ruovikonnittoa menetelmänä kierrättää ravinteita rannoiltamme, sekä kehittää tukimuotoja ruovikkoa hyödyntävien tuotantoketjujen käynnistämiseksi, Adlercreutz sanoo.

RKP:n mielestä Itämeren saastuttamisen tulee olla kannattamatonta. Peräänkuulutamme tehokkaita, mieluiten kansainvälisiä päästökaupan kaltaisia menetelmiä saastumisen vähentämiseksi. Myös merenkulun päästöjä tulee vähentää.

 – Vaikka moni satamamme jo nyt tarjoaa mahdollisuuden ilmaisen jätevedentyhjennykseen, suurin osa rahtilaivoista päästää kuitenkin jätevetensä Itämereen. Tämä on täysin laillista, kunhan rahtilaivat ovat riittävän kaukana rannikolta. Me haluamme, että kaikenlaisten jäte- ja puhdistusveden päästäminen Itämereen kielletään, ja ettei tämä myös laajemmin kansainvälisellä tasolla olisi mahdollista missään. Kaikkea roskaamista tulee ehkäistä, emmekä myöskään halua, että lunta saadaan kipata Itämereen, Henriksson sanoo.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Itämereen ja korkeampi veden lämpötila vahvistaa rehevöitymistä. Käsi kädessä tämän kanssa kulkee luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, joka myös vaatii toimenpiteitä. Tämän takia ehdotamme, että otamme käyttöön samanlaisen vapaaehtoisen vesistöjen suojeluohjelman, joka meillä on yksityisille metsänomistajille, jonka kautta suojeluohjelmaan osallistuvat saavat korvauksen. Terve Itämeri monimuotoisella meriluonnolla on asia, josta me kaikki hyödymme, Adlercreutz sanoo.

RKP: julkisti Itämeriohjelmansa Itämeripäivänä torstaina 25.8.2022.

Ohjelman voi lukea kokonaisuudessaan täältä: RKP:n Itämeriohjelma 

RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä esittelevät toimenpideohjelmaa kaksikielisyyden vahvistamiseksi Suomessa

Arjen turvallisuuteen kuuluu palvelujen saaminen omalla äidinkielellä. Siksi RKP esittää 12 konkreettista toimenpidettä ruotsin kielen ja kaksikielisyyden vahvistamiseksi Suomessa, joista keskusteltiin ruotsalaisen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Itä-Uudellamaalla. Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korostaa, että kaksikielinen Suomi on koko maan etu.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Tärkeä päätös lisärahoituksesta

Valtioneuvosto päätti torstaina 25.8. jakaa Länsi-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueille yhteensä vajaa 25 miljoonaa valtionavustusta. Varat tulee käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ICT-kuluihin. Valtionavustus on kertaluonteinen kulukorvaus vuoden 2022 aikana syntyville kuluille. Pohjoismaisen yhteistyön- ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on tyytyväinen päätökseen.

Lue seuraava artikkeli