Torvalds: EU tulisi tukea investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestävissä hankkeissa

Rahoitusohjelma InvestEU tulee vuosina 2021-2027 lisäämään investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin hankkeisiin. Ohjelmasta äänestetään keskiviikon täysistunnossa ja europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) ohjelman pääpiirteet ovat hyvät ja erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta.

– Haluan että EU on maailman kärjessä tutkimuksen ja innovaatioiden osalta. Jotta tämä olisi mahdollista tarvitsemme InvestEU:n kaltaisia ohjelmia, Torvalds sanoo. On aika laatia kehykset sille, miten voimme käyttää EU-rahoitusta kannustimena innovatiivisuuteen ja siihen, että otamme tämänlaisen ajattelutavan tulokset hyötykäyttöön EU-laajuisesti.

InvestEU on osa monivuotista rahoituskehystä ja tarjoaa vakuuksia projektirahoitukselle. Ohjelma takaa lupaaville hankkeille vakuudet rahoitukselle, joka taas mahdollistaa hankkeiden toteutuksen.  Torvalds, joka ALDE-ryhmän puolesta on neuvotellut ohjelmakokonaisuudesta, nostaa erityisesti esiin ohjelman kirjaukset kestävästä kehityksestä:

– Jotta voimme olla varmoja siitä, että rahat käytetään EU:n prioriteettien mukaisesti, olemme myös neuvotteluiden myötä saaneet mukaan tukimekanismin joka tarkastaa, että kaikki tukea saavat hankkeet ovat sekä taloudellisesti että ekologisesti kestävällä pohjalla, Torvalds alleviivaa. InvestEU on erittäin tärkeä työkalu talouden ohjaamiseen kestävämpään suuntaan.

Haluamme enemmän investointeja, mutta emme halua antaa periksi kestävän talouden ja erityisesti ekologisesti kestävän kehityksen periaatteista, Torvalds päättää.

Äänestys rahoitusohjelmasta suoritetaan huomenna 15 päivä tammikuuta Europarlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Äänestystulos määrää parlamentin linjaukset tulevaan lainsäädäntöön, josta päätetään lopullisesti parlamentin, komission ja neuvoston kolmikantaneuvotteluiden jälkeen.

 

Blomqvist: Investoinnit Koverharin satamaan lisäävät tarvetta rautatien sähköistykselle

Kansanedustaja Thomas Blomqvist iloitsee Hangon Satama Oy:n ja satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab:n aiesopimuksesta kehittää Koverharin satamaa rahtisatamana.

Lue edellinen artikkeli

Euroopan parlamentti hyväksyi Torvalds-raporttia- askel kohti entistä vakaampaa pankkiunionia

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään 16.1, niin sanotun Torvalds-raportin pankkiunionin tulevaisuudesta äänin 497 puolesta ja 125 vastaan. Raportti on täten koko parlamentin kannanotto. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/ALDE) on tyytyväinen lopputulokseen.

Lue seuraava artikkeli