Torvalds johtaa vastalausetta Komission maan ja metsän käyttöä koskevaa delegoitua säädöstä vastaan

Euroopan komissio on delegoidussa säädöksessään lokakuussa 2020 ehdottanut, että Suomen erityiskohtelua metsäisenä maana olisi rajoitettava nykyisestä. Kioton pöytäkirjan tapaan EU:n kestävän maan ja metsän käytön asetuksessa (LULUCF) on toistaiseksi otettu
huomioon metsien vaikutukset hiilinieluun, jakamalla Suomelle 10 Mt:n CO 2 -korvaus
kaikesta maankäytöstä. Komission delegoitu säädös ei huomioi tätä sovittua korvausta.

Asian käsittely on nyt siirtynyt Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnalle. Yksi valiokunnan suomalaisista jäsenistä, Euroopan parlamentin jäsen ja ympäristövaliokunnan koordinaattori Nils Torvalds (RKP/Renew) johtaa vastalausetta säädöstä vastaan.

– Aikaisemmissa neuvotteluissa Eurooppa-neuvosto on tehnyt selväksi, että Suomi voi hyödyntää säännöksiä kaikille maaluokille. Komissio rikkoo nyt toimivaltuuksiaan vaatimalla lainsäätäjien tahdon vastaista muutosta, Torvalds huomauttaa.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta käsittelee asiaa 26. – 27.1.

RKP solmi Lahdessa vaaliliiton Keskustan kanssa

RKP ja Lahden Keskusta ovat solmineet huhtikuun kuntavaaleja koskevan vaaliliiton. Kysymyksessä on tekninen vaaliliitto, joka ei sido ryhmiä poliittisissa kysymyksissä. Molemmat puolueet myös toteuttavat ja rahoittavat omat vaalikampanjansa. RKP:lla ei ole 2000-luvulla ollut ehdokkaita kuntavaaleissa Lahdessa.

Lue edellinen artikkeli

Vesa Hanski ilmoittaa olevansa käytettävissä Turun RKP:n kuntavaaliehdokkaaksi

Kaupunginvaltuuston varajäsenenä kaksi kautta istunut ja nuorisolautakunnan jäsenenä toimiva Vesa Hanski, ilmoittaa olevansa käytettävissä Turun RKP:n kuntavaaliehdokkaaksi.

Lue seuraava artikkeli