Torvalds: Seurataan Tanskan esimerkkiä merimetsokysymyksessä

Eihän meidän tarvitse keksiä pyörää uudelleen, kun läheltä löytyy toimivia ja kestäviä ratkaisuja

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (r) esitti heinäkuussa EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen merimetsoista. Viime viikolla saapuneessa vastauksessaan Komissio toteaa yksiselitteisesti, että jäsenmaat jo nyt voivat hyödyntää olemassa olevia poikkeuksia, ja kehottaa jäsenmaita käyttämään valmiiden suuntaviivojen sallimaa joustavuutta.

– Merimetsoa ei ole rauhoitettu vuoden 1997 jälkeen, ja useat jäsenmaat, kuten Ruotsi, Tanska ja Saksa, ovat ottaneet käyttöön säädellyn metsästyksen räjähdysmäisen lisääntymisen rajoittamiseksi, Torvalds huomauttaa.

– Toistaiseksi merimetsojen lisääntymiselle Suomessa ei ole näkyvissä loppua. Suomen merimetsokanta oli vuonna 2014 noin 20 000 paria, mikä tarkoittaa noin 100 000 yksilöä. Meidän on nyt otettava käyttöön Tanskan kaltainen hoitosuunnitelma. Kukaan ei puhu merimetsojen hävittämisestä, vaan tässä on kyse populaation saattamisesta käsiteltävälle tasolle rannikkoalueiden paikallisiin olosuhteisiin nähden, Torvalds jatkaa.

– Kesämökin tai uimaranan vieressä majaileva merimetsoyhdyskunta ei ole erityisen miellyttävä – ei hajun eikä näkymän puolesta. Ammattikalastajien osalta on dokumentoitua näyttöä merimetsojen ruoka- ja roskakaloille aiheuttamista vahingoista Europarlamentaarikko Nils Torvalds toivottaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen asettaman työryhmän lämpimästi tervetulleeksi. Työryhmään osallistuu tietojen mukaan muun muassa useiden ministeriöiden, kalastusyhdistysten, MTK:n ja ELY-keskusten edustajia.

– Työryhmällä on edessään haastava, muttei mahdoton tehtävä löytää kestävä ratkaisu merimetsojen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. On erinomainen ajatus, että työryhmä ottaisi tehtäväkseen verrata Ruotsin ja Tanskan ratkaisuja merimetso-ongelmaan. Eihän meidän tarvitse keksiä pyörää uudelleen, kun läheltä löytyy toimivia ja kestäviä ratkaisuja, Torvalds toteaa.

Lisätietoja: Torvaldsin kysymykset ja Komission vastaukset: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-01…

Det spårar ur, VR!

Försämringen av tågförbindelserna i Österbotten är ett dråpslag mot statens strategi, som hittills har gått ut på att vara en seriös och miljövänlig konkurrent till flyget.

Lue edellinen artikkeli

SFP: Garantera svenskspråkig psykvård även i framtiden

Den stundande social-och hälsovårdsreformen medför stora utmaningar när det gäller att kunna garantera den svenskspråkiga servicen i framtiden.

Lue seuraava artikkeli