Torvalds tyytyväinen Euroopan parlamentin metsäpäätökseen

Metsän rooli EU:n ilmastopolitiikassa on puhuttanut viime viikkoina. Erityisesti maankäytöstä johtuvat hiilidioksidin päästöt ja talteenotto, lyhennettynä LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) ovat olleet esillä.

EU-komission alkuperäinen esitys on Suomen näkökulmasta erittäin ongelmallinen. Komission esitys sitoo metsän hakkuut lukuihin, jotka ainoastaan kuvaavat historiallisia ja taloudellisia nousuja ja laskuja. Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) johdolla rakennettiin Suomen edun mukainen kompromissi, joka hyväksyttiin tämänpäiväisessä täysistunnossa Strasbourgissa.

– Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Onnistuimme rakentamaan kompromissiratkaisun, joka huomioi sekä Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet että meidän taloudelliset intressimme, Torvalds sanoo.

Kompromissiratkaisu rakentui Torvaldsin ja raportin esittelijä Norbert Linsin (EPP) välille. Torvalds on helpottunut, että parlamentista lopulta löytyi ymmärrystä suomalaisien, pohjoismaisen ja pohjoiseurooppalaisen metsätalouden erityisasemalle.

SFP i Nyland: Mer stöd och större förståelse för små svenskspråkiga skolor!

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det är av allra högsta vikt att det finns svenskspråkig och kompetent personal tillgänglig i alla svenskspråkiga skolor.

Lue edellinen artikkeli

Kunnille annettava oikeus tuottaa sote-palveluita

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi kesäkuussa hallituksen esittämän valinnanvapausmallin. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson painottaa, että uuden esityksen valmistelussa tulee ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan asettamat reunaehdot.

Lue seuraava artikkeli