Meillä on Suomessa hyvät edellytykset lisätä bioenergian käyttöä eri muodoissa. Yksi edellytys on, että koko metsänhoitoketju toimii ja että bioenergian tuotantoon kanavoidaan riittävät määrärahat. Maamme metsävaranto ja metsän kasvu on parantunut 1950-luvulta 50 %. Metsämme riittävät eikä teollisuuden raaka-ainetarve vaarannu, vaikka niistä otettaisiin tuntuvasti enemmän energiapuuta. Metsää kaadettaessa tulee hyvän metsänhoidon avulla priorisoida sen uudistaminen kiertokulun suosimiseksi. Uusi kasvava metsä ja nuori metsä sitoo enemmän hiiltä. Samalla täytyy varata riittäviä määrärahoja vanhojen metsien suojeluun ja METSO-hankkeelle. Tavoitteena on jatkossakin oltava metsän monimuotoisuuden säilyttäminen.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »

Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström ehdottaa, että Suomi ottaa käyttöön metsätilijärjestelmän

Uudenvuodenpäivänä Aapeli-myrsky pyyhkäisi suomalaisten metsien läpi. Pelkästään Ahvenanmaalla Aapeli-myrsky aiheutti metsävaurioita, jotka vastaavat arviolta neljän vuoden hakkuita. Vastaavat myrskyvauriot osuvat metsänomistajiin kovaa, kun nämä joutuvat käsittelemään ja myymään puutavaraa paljon isommissa erissä kuin suunnitellusti. Heidän voittoaan verotetaan sitten normaalisti kalenterivuoden mukaan, vaikka kallis ja monivuotinen raivaus- ja uudelleenistutustyö odottaa, kun metsähakkuita pystytään toteuttaa normaalisti vain vähän tai ei ollenkaan.