Torvalds: Uusiutuvan energian direktiivin on toimittava määrätietoisen eurooppalaisen energiasiirtymän puolesta

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ja sen pääneuvottelija Nils Torvalds (RKP / Renew) ovat julkistaneet ensimmäisen ehdotuksensa päivitetyksi uusiutuvan energian direktiiviksi. Tämä on Euroopan parlamentin ensimmäinen julkinen vastaus Euroopan komission viime kesän ehdotukseen.

– Tämä ensimmäinen ehdotus on tasapainoinen kompromissi. Kuten politiikassa yleensäkin, valmistelutyössä on kuunneltu mahdollisimman monia sidosryhmiä ja asiantuntijoita, jonka pohjalta olen pyrkinyt kompromissiin, jonka kanssa enemmistö toivottavasti voisi elää, Torvalds sanoo.

Torvaldsin ehdotus huomioi sekä biologisen monimuotoisuuden suojelun lisäämisen että toimivan teollisuuden tarpeet osana vihreää siirtymää. Myös EU:n roolia lainsäätäjänä on korostettu.

– Emme vielä tiedä, mitä ratkaisuja tulevaisuuden teknologia voi tuoda mukanaan. Erot jäsenmaiden energiasekoitusten ja -olosuhteiden välillä ovat myös suuria. On siis varmistettava, ettei EU-tason lainsäädäntö mene liian yksityiskohtaiseksi ja pahimmassa tapauksessa vaikeuta ilmastotavoitteiden saavuttamista, Torvalds muistuttaa.

EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet EU:n kehittämiin vihreän kehityksen ohjelmaan ja ilmastolakiin. Tämä on seurausta planeettaa uhkaavista skenaarioista, jotka voidaan välttää vain kunnianhimoisemmalla ilmastopolitiikalla. Tämä on myös johtanut tarpeeseen päivittää uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi.

Samalla kasvaa huoli siitä, pystyykö Eurooppa keräämään ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan määrän investointeja ajoissa.

– On tärkeää, että direktiivi pitää ilmastolain korkean kunnianhimon, samalla heijastaen vakaan ja ennustettavan investointimaiseman merkitystä energiasiirtymän perustana, Torvalds pohtii.

Ehdotuksen käsittely jatkuu nyt ympäristövaliokunnassa. Euroopan parlamentin poliittisilla ryhmillä on mahdollisuus jättää muutosehdotuksensa 9.2.2022 mennessä.

 

Lisätietoja:

Raportti löytyy täältä englanniksi:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PA-703044_EN.pdf

 

Wickström: HUS maksaa luvatut koronalisät

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström on iloinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksestä maksaa hoitohenkilöstölle luvattuja koronalisiä kolmessa eri HUSin yksikössä. HUSin hallituksen päätös oli yksimielinen.

Lue edellinen artikkeli

Wickström: Senioreilla on oltava oikeus omalääkäriin

RKP:lle on tärkeää, että saat hoitoa lähellä sinua, myös tulevaisuudessa. Kun sinulla on vaikeinta, palvelujen tulee olla helposti saatavilla. RKP:n mielestä, ihmisillä on oikeus tuntea turvallisuutta koko hoitoketjussa.

Lue seuraava artikkeli