Uttalande från Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 6.6.2016

SFP i Helsingfors kretsstyrelse är glada över att Helsingfors kretsordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin valt att kandidera för vice ordförandeposten i partiet.

Kretsstyrelsen ger henne sitt varmaste stöd och ställer sig eniga bakom henne. Silja Borgarsdóttir Sandelin är, av de sittande kretsordförandena, den med längst erfarenhet av ett kretsordförandeskap och har en mångårig politisk karriär bakom sig. Helsingfors kretsstyrelse anser att det är av största vikt att Helsingfors som landets huvudstad även i fortsättningen är representerad i Svenska folkpartiets styrelse.

-Vi behöver fortsättningsvis en kunnig och erfaren Helsingforsrepresentant i presidiet. Jag tycker att Silja har de egenskaper som krävs med sin gedigna bakgrund inom rörelsen, säger kretsstyrelsens vice ordförande Oscar Ohlis.

Valet av vice ordförande sker på partidagen i mitten av juni.

För mer information: Oscar Ohlis, vice ordförande tel. 050 245 8973

                                 Anna Strömberg, kontaktchef, tel. 050 555 4607

Nyt on näytön paikka, HUS!

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta päätti eilen kokouksessaan äänin 7-6, että jatkolupaa Porvoon sairaalan synnytysosastolle ei haeta.

Lue edellinen artikkeli

Suomella oltava aktiivinen rooli kalastusneuvotteluissa

MEP Nils Torvalds edellyttää hallitukselta aktiivista roolia kunnianhimoisemman linjan löytämiseksi syvänmerenkalastuksen säännöksistä neuvotteltaessa.

Lue seuraava artikkeli