Nyt on näytön paikka, HUS!

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta päätti eilen kokouksessaan äänin 7-6, että jatkolupaa Porvoon sairaalan synnytysosastolle ei haeta.

Enemmistö lautakunnan jäsenistä oli sitä mieltä että Porvoon sairaala kehittyy parhaiten panostamalla muihin palveluihin kuin synnytystoimintaan. Monet Porvoon sairaalan tulevaisuussuunnitelmista ovat riippuvaisia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) poliittisesta tahdosta.

– Tällä kertaa seudun omat päättäjät pettivät synnytysosaston päätöksellään olla hakematta jatkolupaa. Tulevaisuudessa HUS ei saa pettää sairaalaa kokonaisuudessaan olemalla kehittämättä sitä synnytysosaston korvaavilla toiminnoilla, sanoo kansanedustaja Mikaela Nylander, joka on hyvin pettynyt lautakunnan päätökseen.

– Porvoon sairaalaa tarvitaan myös tulevaisuudessa vanhoille ja nuorille, ja palvelua on tarjottava sekä suomeksi että ruotsiksi. Lainsäädännössä, sote-uudistuksessa ja metropolialueen erillisratkaisussa on vielä monta kysymysmerkkiä. Nämä epävarmuustekijät eivät saa johtaa siihen, että HUS tulevaisuudessa pettää Porvoon sairaalan olemalla kehittämättä muita sairaalan toimintoja.

– Uusi päivystysasetus mahdollistaa, että sairaanhoitopiireissä sovitaan uudesta työnjaosta. Porvoon sairaalan johdon laatima suunnitelma vaatii sekä investointeja että tahtoa HUS:n puolelta. HUS:n on nyt konkreettisin teoin ja päätöksin osoitettava, että todella aiotaan kehittää Porvoon sairaalaa sairaalana jossa on ympärivuorokautinen päivystys, monipuoliset erikoissairaanhoidon palvelut ja kirurgista toimintaa jatkossakin.

Henriksson: Valinnanvapaus tervetullutta

Potilaan valinnanvapautta sote-uudistuksessa selvittänyt työryhmä luovutti eilen loppuraporttinsa. Selvitysryhmä esittää, että valinnanvapaus toteutettaisiin kaksitasoisen valinnanvapauden kautta.

Lue edellinen artikkeli

Uttalande från Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 6.6.2016

SFP i Helsingfors kretsstyrelse är glada över att Helsingfors kretsordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin valt att kandidera för vice ordförandeposten i partiet.

Lue seuraava artikkeli