Vähiten haluavan ei tule määritellä perhepolitiikkaa

RKP:n kansanedustaja Mikaela Nylander toi Hanasaaren seminaarissa tänään esiin RKP:n perhepoliittisen kokonaisuudistuksen, joka sisältää 6+6+6 -mallin, kotihoidon tuen puolittamisen ja 4 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen 3 vuotta täyttäneille lapsille

Nylander on huolissaan siitä, että istuva hallitus ei tule uudistamaan perhevapaita siten, että se turvaisi tasa-arvoa, parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla, korottaisi työllisyysastetta ja kannustaisi isiä hyödyntämään perhevapaita.

– Toivon, ettei perussuomalainen tasa-arvonäkemys ohjaa hallituksen perhepoliittista linjaa. Erityisesti kokoomuksen ministerit ovat sanoneet kannattavansa tasa-arvoisempaa mallia, vaikka se ei tunnu saavan kannatusta hallituskumppaneiden parissa, Nylander sanoo.

Ulkoministeri Timo Soini kirjoittaa sunnuntaisessa tiedotteessaan, että hallitus ei tule koskemaan perhevapaisiin, koska perheet tarvitsevat tukea ja kannustusta, ei yhteiskunnan holhousta ja sanelua. Nylanderin mukaan ulkoministeri on ymmärtänyt asian väärin.

– RKP:n kannattama 6+6+6 -malli ratkaisisi juuri ulkoministerin peräänkuuluttaman ongelman eli liiallisen valtiollisen sanelun. Nykytilanteessa valtio päättää, että äidit ovat lastensa kanssa kotona, kun taas meidän mallissamme perhe itse saisi päättää, miten perhevapaat järjestetään.

Järjettömästä veneverosta luopuminen on järkevää

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin iloitsee hallituksen päätöksestä luopua suunnitellusta vene- ja moottoripyöräverosta. Ruotsalainen eduskuntaryhmä esitti jo syksyllä omassa vaihtoehtobudjetissaan, että veroista luovutaan.

Lue edellinen artikkeli

Satavuotias Suomi pystyy parempaan

Kansalaisaloitteen tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi lakimuutokset astuvat voimaan maaliskuussa. Se on ensimmäinen hyväksytty kansalaisaloite.

Lue seuraava artikkeli