Varsinais-Suomen RKP:llä oli viimeinen valtuustokokous hyvinvointialueella tältä vuodelta – Yhdessä eteenpäin!

Keskiviikkona Varsinais-Suomen hyvinvointialueella oli viimeinen valtuustokokous tältä vuodelta. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen ensi vuoden budjetti ja investointisuunnitelma vuosille 2024-2027. Sen lisäksi valittiin edustajat kolmeen uuteen jaostoon: henkilöstöjaosto, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto sekä järjestämisjaosto. Näiden lisäksi valittiin edustajat neljään lautakuntaan, jotka ovat: TYKS/ sairaalapalvelulautakunta, Sote-palvelulautakunta, ikääntyneiden palvelulautakunta ja pelastuslautakunta. Muutokset jotka koskevat jaostoja ja lautakuntia sisältyvät suunniteltuun organisaatiouudistukseen. Uudistus tuo jaostoille ja lautakunnille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon, kun niillä on vuodenvaihteen jälkeen myös budjettivastuu.

RKP:n valtuustoryhmällä on vuodenvaihteen jälkeen yksi paikka järjestämisjaostossa, yksi varsinainen jäsen ja varajäsenpaikka pelastuslautakunnassa sekä yksi paikka vanhusneuvostossa. Tämän lisäksi RKP:llä on jäsen- ja varajäsenpaikat hallituksessa, tarkastuslautakunnassa sekä puheenjohtajuus kansalliskielilautakunnassa. 

– Hyvinvointialueella on konkreettinen strategia ja ottaa vuodenvaihteessa käyttöön organisaatiouudistuksen. RKP:llä tulee olemaan edustajia uusilla paikoilla, ja on näin myös jatkossa mukana tekemässä isoja päätöksiä. Olemme erityisen tyytyväisiä paikkaan järjestämisjaostossa, sillä siinä jaostossa valmistellaan asiat hallitukselle. Jaostolla tulee myös olemaan iso vastuu palveluverkoston työstämisessä koko Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta, sanoo ryhmäpuheenjohtaja Åsa Gustafsson. 

Investointisuunnitelma 2024-2027 hyväksyttiin valtuustokokouksessa, joka koostuu suurilta osin kuntien jo olemassa olevista projekteista ja hankkeista. On tärkeää muistaa, että syy suunnitelman laatimiseen jo tässä vaiheessa on se että sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö näin vaativat kaikilta hyvinvointialueilta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että investointisuunnitelmaa tullaan täydentämään tulevina vuosina. Yksi suunnitelmassa mainittavista hankkeista on Turunmaan sairaala, jota suunnitellaan myytäväksi Eschnerska säätiölle, jotta hyvinvointialue sen jälkeen pystyy vuokraamaan tilat säätiöltä. Tämän RKP näkee hyvin positiivisena asiana ja jonka puolestapuhuja puolue on ollut jo pitkään.

– Investointisuunnitelma on tässä vaiheessa alustava, jota varmasti tullaan vielä muokkaamaan, mutta se näyttää mihin suuntaan palveluverkostoa halutaan työstää. Siksi olemme iloisia, että Turunmaan sairaala on nimettynä suunnitelmassa. Kaskismäelle suunnitteilla olevalla terveyspalvelukeskuksella tulee olemaan merkittävä rooli kaksikielisten hyvinvointipalvelujen kannalta koko hyvinvointialueella, ei vähintään Turkulaisille, sanoo RKP:n hallituksen jäsen Niklas Guseff.

Yleisesti voi sanoa, että intensiivinen vuosi päätöstenteossa hyvinvointialueella on tulossa päätökseen. Monet isot päätökset on tehty ja virkamiehet kuin myös päättäjät ovat uurastaneet. Nyt RKP:n valtuustoryhmällä on katse kohti yhtä työllistävää vuotta, jolloin yksi painavimmista asioista tulee olemaan hyvinvointialueen palveluverkoston laatiminen. Mutta yksi ryhmän konkreettisista tavoitteista on, jonka odotetaan täyttyvän jo 1.1.2023, että koko hyvinvointialueen arvokas henkilökunta saa palkkansa ajallaan. Nyt jatketaan yhdessä eteenpäin!

Euroopan parlamentti hyväksyi nopeammat lupaprosessit uusiutuvalle energialle

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona uusiutuvan energian laitosten rakentamisen nopeutettujen lupaprosessien puolesta. Tämä lisäys uusiutuvan energian direktiivin käsittelyyn on osa REPowerEU-suunnitelmia tulla riippumattomaksi Venäjän energiasta. Uusiutuvan energian infrastruktuurin nopeammalla laajentamisella on erittäin suuri rooli pyrkimyksissä nopeaan omavaraisempaan energiantuotantoon samalla kuin se auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Lue edellinen artikkeli

Ruotsalaisen kansanpuolueen Yhteispiiri on nimennyt uusia eduskuntavaaliehdokkaita

Ruotsalaisen kansanpuolueen Yhteispiiri on nimennyt lisää ehdokkaita 2. huhtikuuta 2023 järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Joulukuun 15 päivä nimitettiin Veronica Helanen ja Tanja Nyman Oulun vaalipiiristä ja Sara Ikävalko Hämeen vaalipiristä.

Lue seuraava artikkeli