Viktiga beslut kvarstår i vårdreformen

Svenska riksdagsgruppen understöder det parlamentariska arbetet att få till stånd en heltäckande vårdreform.

Svenska riksdagsgruppen understöder det parlamentariska arbetet att få till stånd en heltäckande vårdreform. Arbetsgruppens förslag går nu på remissrunda; den är viktig med tanke på de öppna frågor som återstår.

Politisk enighet har nåtts om att den offentliga sektorns roll i vården fortfarande ska vara stark i Finland. Vår grupp delar denna uppfattning. Den offentliga vården utgör kittet i välfärden.

Svenska riksdagsgruppen förutsätter att den tredje sektorns och de privata aktörernas roll i serviceproduktionen förtydligas i den föreslagna modellen. Det finns en långt gående politisk enighet om att valfriheten i vården borde utökas och bruket av vårdsedlar ska befrämjas.

För att trygga vården i framtiden är det parallellt pågående arbetet att genomlysa problemen med vårdfinansiering via flera kanaler av största vikt. Vi behöver rationaliseringar som möjliggör principen att pengen följer kunden.

Svenska riksdagsgruppen uttrycker sin tillfredsställelse över att närheten till vården har fått tydliga skrivningar i den föreslagna reformen.

I reformarbetet var gruppens första prioritet en vårdreform som bygger på starka primärkommuner. En övergång till fem stora vårddistrikt leder nu obönhörligt till att medborgarnas demokratiska inflytande över vårdbesluten minskar, men riksdagsgruppen vill betona att det inte får leda till att närservicen försämras. Det bör tvärtom vara vårdreformens mål att närservicen stärks i hela landet. Här handlar det även om att utveckla mobila tjänster, exempelvis välutrustade hälsobussar kan förbättra den uppsökande verksamheten.

Svenska riksdagsgruppen är nöjd med att man i den parlamentariska arbetsgruppen har haft stor förståelse för att strukturer behövs för att trygga vården på svenska och samiska. Att de tvåspråkiga vårdområdena får en särskild minoritetsspråknämnd – med uppgift att definiera, kartlägga och övervaka de svenska vårdbehoven – är bra.

Gruppen vill inskärpa att sjukhusen på orter som Borgå, Raseborg, Åbo, Vasa, Jakobstad och Karleby är hörnstenar i vården som beaktar de språkliga behoven.

Svenska riksdagsgruppen vill varna för att man kring de nya fem vårdområden bygger upp en tung och dyrbar byråkrati. Det ligger i medborgarnas intresse att vårdområden ska ledas med stor kompetens, men med lätta, smidiga strukturer.

Riksdagsgruppen förutsätter naturligtvis att grundlagen respekteras i den genomgripande reformprocessen.

 

Kvalitativ vård kräver fungerande vårdkedjor och en sund integrering av bashälsovård, specialiserad vård och socialvård.

Schauman ja Wallin RKP:n eduskuntavaaliehdokkaiksi

Ida Schauman ja Stefan Wallin asetettiin RKP:n eduskuntavaaliehdokkaiksi vuonna 2015 pidettäviin eduskuntavaaleihin. Varsinais-Suomen RKP teki päätöksen Nauvossa 16. elokuuta pidetyssä piirikokouksessa.

Lue edellinen artikkeli

Nylund, Blomqvist: Fullkomligt oetiskt förstöra mat

Svenska riksdagsgruppen fördömer kraftigt att EU betalar stöd för att förstöra mat.

Lue seuraava artikkeli