Wickström, Cederlöf, af Hällström: Hyvinvointialueen strategia antaa hyvät lähtökohdat yhdenvertaisten palveluiden tuottamiselle

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus on tänään käsitellyt ehdotusta hyvinvointialueen strategiaksi. Strategia on kaikkien aluevaltuustoryhmien kesken käytyjen neuvottelujen tulos. RKP:n varapuheenjohtaja ja aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Wickström on tyytyväinen neuvottelutulokseen.

– RKP:n aluevaltuustoryhmä on tyytyväinen strategiaan. RKP pitää tärkeänä, että hyvinvointialue panostaa mielenterveyspalveluihin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin kaikille ikäryhmille. Nämä panostukset ovat tärkeitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusnousun hillitsemiseksi. RKP:n ehdotuksen pohjalta strategiassa on maininta lähipalveluiden kattavuudesta koko hyvinvointialueella, sanoo Wickström, joka edusti RKP:tä ryhmien välisissä neuvotteluissa. 

– RKP:n ansiota on myös se, että ruotsinkieliset palvelut on huomioitu strategian eri kohdissa. Ensimmäisessä strategialuonnoksessa ruotsinkieliset palvelut oli mainittu vain yhdessä kohdassa tekstiä. Tämä osoittaa varsin selvästi taas sen, miten tärkeä RKP:n rooli on kielellisten oikeuksien puolustajana niiden pöytien ääressä, joissa ratkaisevia neuvotteluja käydään. RKP pitää tärkeänä, että hyvinvointialue tarjoaa yhdenvertaisia palveluita, niin ruotsin kuin suomen kielellä koko alueella. Tämä strategia antaa siihen hyvät lähtökohdat, sanoo Wickström. 

RKP:n aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtajat Karin Cederlöf ja Nina af Hällström yhtyvät Wickströmin arvioon strategiasta. 

–Mahdollisuudet parantaa palvelua ruotsin kielellä ovat hyvät, kun hyvinvointialueen toiminta alkaa. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että strategiassa on nostettu esiin konkreettisia toimenpiteitä, miten ruotsinkielisiä palveluita lähdetään kehittämään Länsi-Uudellamaalla ja myös muualla maassa mm. Länsi-Uudenmaan valtakunnallisesta vastuusta ruotsinkielisten palveluiden kehittämiseksi tehtävän suunnitelman muodossa. Myös ikääntyneiden ja vammaisten tarpeet huomioidaan strategiassa, mitä pidän tärkeänä, sanoo Cederlöf. 

–Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajana iloitsen siitä, että strategiassa on vahvoja kirjauksia ruotsinkielisistä palveluista. Ne ovat lähtökohtia myös lautakunnan tärkeässä tehtävässä valvoa miten kielelliset oikeudet turvataan ja toteutetaan koko hyvinvointialueella. Iloitsen myös strategian kirjauksista, joissa nostetaan esille henkilökunnan työhyvinvointi. Henkilökunta on hyvinvointialueen tärkein resurssi. Yhtä tärkeä strateginen painopiste hyvinvointialueen toiminnassa, jonka myös haluan mainita, on hyvinvointialueen yhteistyö kuntien ja järjestöjen kanssa, sanoo Nina af Hällström.

Strategia on hyvinvointialueen toiminnan ja talouden suunnittelua ja johtamista ohjaava asiakirja. Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto hyväksyy strategian kokouksessaan 25. lokakuuta. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa turvata Lohjan ja Raaseporin sairaaloiden palvelut

Wickström ihmettelee kokoomuksen toimintaa

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Tyttöjen taloudellinen itsenäisyys on keskeinen osa tasa-arvoa

Tänään, Kansainvälisenä tyttöjen päivänä, juhlimme tyttöjen voimaa, mutta kiinnitämme myös huomiota siihen työhön, joka on vielä tehtävä tyttöjen aseman parantamiseksi, ympäri maailmaa. Kansainvälisen tyttöjen päivän teemana on tänä vuonna tytöt ja talous. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa tyttöjen koulutuksen merkitystä taloudellisen itsenäisyyden saavuttamiseksi.

Lue seuraava artikkeli