Blomqvist: Tyttöjen taloudellinen itsenäisyys on keskeinen osa tasa-arvoa

Tänään, Kansainvälisenä tyttöjen päivänä, juhlimme tyttöjen voimaa, mutta kiinnitämme myös huomiota siihen työhön, joka on vielä tehtävä tyttöjen aseman parantamiseksi, ympäri maailmaa. Kansainvälisen tyttöjen päivän teemana on tänä vuonna tytöt ja talous. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa tyttöjen koulutuksen merkitystä taloudellisen itsenäisyyden saavuttamiseksi.

– Tie työllisyyteen ja taloudelliseen itsenäisyyteen kulkee koulutuksen kautta. Siksi meidän on tuettava tyttöjen ja nuorten naisten mahdollisuuksia kouluttautua. Kun teemme töitä maailman puolesta, jossa jokainen voi toteuttaa itseään ja käyttää kykyjään ja osaamistaan ​​sukupuolesta riippumatta, me kaikki voitamme. Vaihtoehto tulee kalliiksi tytöille ja naisille, mutta myös koko yhteiskunnalle, sanoo ministeri Blomqvist.

Panostukset koulutukseen ja toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten oikeuksien parantamiseksi ovat aivan keskeisiä elementtejä Suomen kehityspolitiikassa. Ihmisoikeudet ja tasa-arvotyö ovat myös Suomen ulkopolitiikan perusta.

– Tyttöjen ja naisten taloudellisella osallistumisella ja mahdollisuuksilla ihmisarvoiseen työpaikkaan on pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia. Naiset tekevät vieläkin suurimman osan palkattomasta koti- ja hoivatyöstä. Tämä estää monia naisia eri puolilla maailmaa osallistumasta työmarkkinoihin. Meidän on puolustettava naisten oikeutta työskennellä kodin ulkopuolella. Naisten mahdollisuus osallistua taloudelliseen toimintaan ja saada omat tulot käyttöönsä ovat keskeinen osa tasa-arvoa, Blomqvist sanoo.

– Taloudelliset kriisit koettelevat myös tyttöjä erityisen kovaa, koska he ovat haavoittuvassa asemassa. Meidän on jatkossakin tuettava tyttöjen ja nuorten naisten siirtymistä koulutuksesta työelämään ja sen myötä heidän itsenäisempää ja turvallisempaa elämää, Blomqvist sanoo.

Wickström, Cederlöf, af Hällström: Hyvinvointialueen strategia antaa hyvät lähtökohdat yhdenvertaisten palveluiden tuottamiselle

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus on tänään käsitellyt ehdotusta hyvinvointialueen strategiaksi. Strategia on kaikkien aluevaltuustoryhmien kesken käytyjen neuvottelujen tulos. RKP:n varapuheenjohtaja ja aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Wickström on tyytyväinen neuvottelutulokseen.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Merenkurkun alue on erinomainen esimerkki rajat ylittävästä pohjoismaisesta yhteistyöstä

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa raja-alueiden välistä yhteistyötä pohjoismaisen yhteistyön vahvuutena. Tiivis rajat ylittävä yhteistyö tarjoaa monia etuja ja edistää pohjoismaista visiota olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Lue seuraava artikkeli