Aloite 1 – Valtio tarvitsee enemmän tuloja

Puoluekokouksen päätös

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Suomessa on jo tällä hetkellä korkeampi yleinen arvonlisäverokanta kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Samanaikaisesti pidämme yllä useita alhaisempia arvonlisäverokantoja. RKP haluaa perinteisesti siirtää verotuksen painopistettä palkkaverotuksesta kulutusverotukseen, mutta samalla meillä ei ole varaa nostaa yleistä arvonlisäverokantaa liian korkeaksi. Vaihtoehtona voisi olla arvonlisäveron alempien veroluokkien poistaminen, mutta tällaisen toimenpiteen vaikutus olisi epätasainen ja se koskettaisi erityisesti pienituloisia, koska se vaikuttaa ruoan ja lääkkeiden hintoihin. Jos tällaiseen toimenpiteeseen kuitenkin halutaan ryhtyä, on tärkeää selvittää sen vaikutukset tarkasti nykyisessä taloustilanteessa. Suomen ja RKP:n veropolitiikassa on aina kyse kokonaisuudesta ja siksi on tärkeä selvittää, miten erilaiset päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan laajasti.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Aloite

Arvonlisäverosta voisi tuoda valtiolle enemmän tuloja kuin mikä nyt on asian laita.

Arvonlisävero ei ole progressiivinen vero, vaan se, joka ostaa tai käyttää enemmän arvonlisäveron sisältäviä tavaroita/palveluita, maksaa enemmän veroa.

Arvonlisävero on verotustapa, jonka kautta kaikki osallistuvat valtion velkaantumisen maksamiseen.

Arvonlisävero on kulutusvero ja edistää siten kestävää yhteiskuntakehitystä.

Aloitteen päätösehdotus

Allekirjoittanut ehdottaa, että:

  • arvonlisäveroa nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä.

Aloitteentekijä

Lars-Johan Nyholm

SFP i Östra Borgå