Motion 1 – Staten behöver större intäkter

Beslut

Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Partifullmäktiges svar

Finland har redan i dag en högre allmän momsskattesats än de flesta andra europeiska länder. Samtidigt upprätthåller vi ett flertal lägre momsskattesatser. SFP vill ha en skatteväxling från skatt på lön till skatt på konsumtion, men samtidigt har vi inte heller råd att höja vår allmänna momssats för högt. Ett alternativ kunde vara att avskaffa de lägre momsskatteklasserna, men en dylik åtgärd slår ojämnt mot speciellt de lägre inkomstklasserna, då till exempel mat- och medicinpriser påverkas. Ifall man ändå vill gå in för en dylik åtgärd är det viktigt att i det rådande ekonomiska läget utreda dess effekter noggrant. Det finns en klar risk för att det skulle slå fel ut eftersom levnadskostnaderna annars också stiger. Finlands och SFP:s skattepolitik handlar alltid om helheter och därför är det viktigt att utreda hur olika beslut påverkar samhället i stort.

Partifullmäktiges beslutsförslag

Motionen föranleder inga åtgärder.

Motion

Mervärdesskatten skulle kunna ge staten större intäkter än vad den gör nu.

Mervärdesskatten är inte progressiv, men den som köper eller använder mera varor/tjänster, i vilka det ingår moms betalar mera skatt.

Mervärdesskatten är ett medel där alla är med och betalar på statens skuldsättning.

Mervärdesskatten är en skatt på konsumtion och bidrar därmed till att främja en hållbar samhällsutveckling.

Motionärens beslutsförslag

Därför föreslår jag:

– att mervärdesskatten höjs med en procentenhet.

Motionär

Lars-Johan Nyholm

SFP i Östra Borgå