Aloite 10 – Kohti kestävää talousjärjestelmää

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii jatkossakin sen hyväksi, että

  • verotusta ohjataan tuloverotuksen sijaan ympäristölle ja terveydelle haitallisen kulutuksen verottamiseen.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Ilmastonmuutos vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. On tärkeää, että jatkamme määrätietoisesti työtä vihreän siirtymän edistämiseksi, fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ruotsalainen kansanpuolue haluaa politiikan kannustavan kestävään elämäntapaan ja ympäristöystävällisiin valintoihin. Suomessa tulee olla helppoa elää kestävästi. Meidän tulee olla kierto- ja jakamistalouden edelläkävijöitä, käyttää resurssejamme älykkäästi ja edistää kierrätystä aina kun mahdollista.

Taloudelliset ohjauskeinot, kuten verotus, ovat tapa ohjata yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan. Veropoliittisessa ohjelmassamme todetaan, että verotusta tulee ohjata tuloverotuksesta ympäristölle ja terveydelle haitallisen kulutuksen verottamiseen. Haluamme alentaa työn ja eläkkeiden verotusta.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii jatkossakin sen hyväksi, että

  • verotusta ohjataan tuloverotuksen sijaan ympäristölle ja terveydelle haitallisen kulutuksen verottamiseen.

Aloite

Suomi on yksi niistä maista, joka käyttää eniten luonnonvaroja maailmassa. Me suomalaiset kulutamme luonnonvaroja paljon yli varojemme. Jos kaikki eläisivät kuten suomalaiset, tarvittaisiin neljä maapalloa luomaan tarvittavat luonnonvarat.

Suomessa on usein suhteellisen halpaa kuluttaa luonnonvaroja vaativia tuotteita verrattuna erilaisten palvelujen kulutukseen. Ihmistyö on kallista raaka-aineiden ja energian hintaan verrattuna, mikä houkuttelee tavaroiden kulutukseen palvelujen sijaan. Luonnonvarojen lisääntyvä kulutus tuhoaa monissa tapauksissa ympäristöämme lisäämättä ratkaisevasti väestön hyvinvointia.

Tilastokeskuksen tietojen (https://www.veronmaksajat.fi/tutkimus-ja-tilastot/suomen-verot-ja- menot/verotuotot/#b889c7f3) mukaan valtio keräsi vuonna 2022 lähes 75 miljardia euroa työhön liittyvinä veroina kuten tuloverona ja työeläkeverona. Samaan aikaan kulutukseen liittyviä veroja, kuten arvonlisäveroa ja energiaveroa, kerättiin vajaan 36 miljardin euron arvosta. Työn verotus on siis huomattavasti korkeampi suhteessa tavaran ja energiankulutukseen. Muuttamalla verotusjärjestelmää kohti tiukempaa raaka-aineiden ja energiaintensiivisten tuotteiden verotusta pystyisimme ohjaamaan kulutusta ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan samalla kun muutos antaisi tilaa työn verotuksen keventämiselle.

Aloitteen päätösehdotus

Vaadimme, että RKP toimii eduskunnassa ja hallituksessa sen hyväksi, että:

  • talousjärjestelmäämme muutetaan siten, että ympäristölle haitallisten materiaalien ja energian kulutuksen verotusta kiristetään ja työn verotusta kevennetään.

Aloitteentekijä

SFP i Kyrkslätts centrum paikallisyhdistyksen hallitus

Ann-Christine Sved, puheenjohtaja,  Christoph Gareis, varapuheenjohtaja