Aloite 12 – ”Kotiäitien” eläke

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii edelleen sen hyväksi, että

  • yhteiskunta on tasa-arvoinen, myös työilmapiirin, samapalkkaisuuden ja työmarkkinoiden ehtojen osalta niin, että se johtaa tasaiseen eläkekertymään sekä naisille että miehille.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Suomea voidaan pitää yhtenä maailman tasa-arvoisimmista maista, mutta silti työtä on vielä paljon jäljellä. Naisten eläke on keskimäärin viidenneksen pienempi kuin miesten eläke, ja pienituloisista eläkeläisistä valtaosa on naisia. Syy siihen, miksi miesten työeläke on korkeampi, on se että heidän työuransa on pidempi ja palkkatasonsa korkeampi. Työmarkkinoiden eriytyminen vaikuttaa myös palkkaeroihin ja siten työeläkkeeseen.

Perhevapaat vaikuttavat myös tulevaan eläkkeeseen. Perhevapaauudistus astui voimaan edellisellä hallituskaudella elokuussa 2022. Sen myötä perhevapaiden lukumäärä lisääntyi ja niiden käyttö joustavoitui. Uudistuksen tarkoituksena on lisätä tasa-arvoa työelämässä ja tasata vanhempien hoitovastuuta, ja se ottaa myös erilaiset perhemuodot entistä paremmin huomioon.

RKP:n tavoitteena on jatkaa tulosidonnaista vanhempainvapaata siihen saakka, että lapsi täyttää vuoden ja 6 kuukautta.

Lisäksi Marinin hallitus on tehnyt useita toimenpiteitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi, jotta Suomi olisi maailman johtava tasa-arvon edelläkävijä. Nämä on koottu hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan 2020-2023. Työelämän tasa-arvo ja hoitovastuiden tasaisempi jakautuminen ovat tasa-arvo-ohjelman keskeisiä teemoja. Saman hallituskauden aikana laadittiin tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistin johdolla myös valtion tasa-arvopoliittinen selonteko.

Perhevapaiden käytön epätasaisen jakautumisen lisäksi palkkaeroihin vaikuttaa myös hoitovastuiden ja kotitöiden jakautuminen. Pääsääntöisesti naiset kantavat kodissa edelleen suurimman vastuun, mikä näkyy esimerkiksi poissaoloina sairaiden lasten takia, naisten osa-aikaisuuksissa tai vähäisempänä ylityön tekemisenä. Nämä tekijät voivat vaikuttaa välillisesti etenemismahdollisuuksiin työelämässä. Se näkyy myös omaishoitajien sukupuolijakaumassa. Vuoden 2022 puoluekokouksessa hyväksyttiin aloite 15, jossa oli kyse paremmista eläkkeistä naisille. Puoluekokous totesi, että ”yhteiskunnan on oltava tasa-arvoinen, myös työilmapiirin, samapalkkaisuuden ja työmarkkinoiden ehtojen suhteen niin, että se johtaa tasaiseen eläkekertymään sekä naisille että miehille”.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii edelleen sen hyväksi, että

  • yhteiskunta on tasa-arvoinen, myös työilmapiirin, samapalkkaisuuden ja työmarkkinoiden ehtojen osalta niin, että se johtaa tasaiseen eläkekertymään sekä naisille että miehille.

Aloite

Kun lapset ovat pieniä ja perhe sovittelee arjen palasia yhteen, eläke ei tule ensimmäisenä mieleen. Meitä entisiä ”kotiäitejä” on suuri joukko, joiden eläke on pieni.

Aloitteen päätösehdotus

  • että myös pienempi eläkkeensaaja voi selviytyä taloudellisesti avioeron, avoliiton tai puolison kuoleman jälkeen.
  • että yksinhuoltaja tulee eläkkeellään toimeen

Aloitteentekijä

SFP i östra Borgå r.f.

Annette Forsblom, puheenjohtaja

Anders Rosengren ja Tove Munkberg