Biaudet: Oikeudenhoidon resursseja on lisättävä

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu oikeudenhoitoa koskevasta valtioneuvoston selonteosta. Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan hallituksen tekemiä satsauksia ja sitä, että työtä on jatkettava tulevalla hallituskaudella.

– Kansalaisten luottamus on tärkeä mittapuu siitä, miten oikeusvaltiomme toimii. Ihmisten tulee voida luottaa siihen, että heidän asiansa käsitellään puolueettomassa tuomioistuimessa kohtuullisessa ajassa ja että heitä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Yhteiskunnassamme jokaisen tulee voida luottaa oikeudenmukaisuuteen kaikissa tilanteissa, Biaudet sanoo.

RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä huomauttavat, että toimiva oikeudenhoito on demokraattisen yhteiskunnan keskiössä.

– Oikeudenhoito on yksi demokraattisen yhteiskuntamme ja oikeusvaltiomme peruspilareista. Koko ketjua on tarkasteltava uudelleen, jotta voimme priorisoida ratkaistavien haasteiden toimenpiteet. Selonteon mukaan pysyvää vuosittaista rahoitusta on lisättävä 90 miljoonalla eurolla, jotta se saataisiin jotakuinkin kestävälle pohjalle.

– Olemme tyytyväisiä, että hallituksella oli resurssit antaa selonteko oikeudenhoidosta, akuuteista globaaleista kriiseistä huolimatta, Biaudet päättää.

Thomas Blomqvist: Kansallinen elintarviketuotanto on tärkeä valmiuskysymys

– Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat saaneet meidät heräämään uudella tavalla kysymyksiin kuten huoltokyky, omavaraisuus ja resilienssi. Maatalouden on kyettävä täyttämään keskeinen tehtävänsä ja tarjoamaan meille ruokaa kaikissa olosuhteissa nyt ja tulevaisuudessa. Kansallinen elintarviketuotanto on erittäin tärkeää jokaiselle maalle. Siksi maataloustukia on myös maissa, joissa on huomattavasti lämpimämmät ja viljavimmat olosuhteet kuin täällä Suomessa, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Maatalouden kannattavuutta on parannettavaa

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta päivän täysistunnossa käsitteli opposition välikysymystä suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa.

Lue seuraava artikkeli