Thomas Blomqvist: Kansallinen elintarviketuotanto on tärkeä valmiuskysymys

– Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat saaneet meidät heräämään uudella tavalla kysymyksiin kuten huoltokyky, omavaraisuus ja resilienssi. Maatalouden on kyettävä täyttämään keskeinen tehtävänsä ja tarjoamaan meille ruokaa kaikissa olosuhteissa nyt ja tulevaisuudessa. Kansallinen elintarviketuotanto on erittäin tärkeää jokaiselle maalle. Siksi maataloustukia on myös maissa, joissa on huomattavasti lämpimämmät ja viljavimmat olosuhteet kuin täällä Suomessa, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

–  Ylimääräinen maataloustuki dramaattisesti kohonneiden energia- ja lannoitekustannuksien kompensoimiseksi on siis ehdottoman välttämätön elintarviketuotannon edellytysten turvaamiseksi ja sitä kautta riittävän huoltokyvyn varmistamiseksi. Jos emme selviä akuutista kriisistä ja yhä useammat viljelijät lopettavat toimintansa, meillä ei ole maataloutta ja omavaraisuutta myöskään tulevaisuudessa. Nyt tehtävät, tai tekemättä jättämät, päätökset vaikuttavat siis sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. On välttämätöntä katsoa eteenpäin ja parantaa taloutta pitkällä aikavälillä maanviljelijöille ja luoda uskoa tulevaisuuteen myös nuorille viljelijöille, jotta meillä on elinkelpoinen maatalous myös tulevaisuudessa. Tässä asiassa meidän on siis hallituksessa onnistuttava nousemaan kaikkien muiden mahdollisten mielipide-erojen yläpuolelle. Nyt kaikkien on toimittava vastuullisesti ja rakentavasti, jotta voimme sopia tästä tärkeästä maatalouden tukipaketista. Elintarviketurvamme ja valmiutemme ovat liian tärkeitä poliittisen pelin pelinappulaksi, sanoo ministeri Blomqvist.

– Kysymys on tärkeä myös globaalisti. Pandemia ja varsinkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ​​on vaikuttanut maailman ruokakauppaan. YK on jo todennut, että YK:n toisen kestävän kehityksen tavoitteen, nälänhädän poistaminen, saavuttamiseksi maatalouden tuottavuuden pitäisi nousta 28 % seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämän vuoksi maatalous tarvitsee kipeästi lisää investointeja ja innovaatioita, ilmastoystävällisempiä tuotantoprosesseja ja uutta teknologiaa, Thomas Blomqvist toteaa.

RKP Varsinais-Suomi nimesi ehdokkaita vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

RKP Varsinais-Suomen piirihallitus nimesi neljä ehdokasta eduskuntavaaleihin.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet: Oikeudenhoidon resursseja on lisättävä

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu oikeudenhoitoa koskevasta valtioneuvoston selonteosta. Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan hallituksen tekemiä satsauksia ja sitä, että työtä on jatkettava tulevalla hallituskaudella.

Lue seuraava artikkeli