Biaudet: Turvallisuuspolitiikassa laaja agenda

Suomi korostaa ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja tasa-arvon aktiivista edistämistä. Tätä painotti kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) ryhmäpuheessaan eduskunnan keskustelussa ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteosta keskiviikkona.

– Selonteko osoittaa myös selvästi, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on hyvin laaja-alaista. Nykyään siinä on kyse kestävän kehityksen ja demokratian perusteista. Keskeinen tavoite on myös tasa-arvo, johon kuuluu naisten ja tyttöjen poliittisen ja taloudellisen osallistumisen lisääminen ja heidän roolinsa vahvistaminen rauhanprosesseissa ja kriisinhallinnassa.

Biaudet alleviivasi pohjoismaista turvallisuusyhteistyötä – erityisesti Ruotsin kanssa – EU:n roolia ja näki USA:n presidenttivaalituloksen myötä, että kansainvälisessä yhteistyössä puhaltaa uusia tuulia.

– Nyt on vähän helpompi hengittää. Usko ihmisyyteen, ihmisarvoon ja kunnioittavaan keskusteluun – toivonkipinä – on palannut politiikkaan. Meidän on ymmärrettävä Pohjoismaiden brändin arvo millä kansainvälisellä areenalla tahansa. Meidän kannattaa toimia yhdessä epävakaassa kansainvälisessä toimintaympäristössä, Biaudet sanoo.

Itämeren alueen turvallisuustilanteen muutoksilla on erityisen paljon vaikutusta Suomeen. Biaudet näkee tärkeänä, että Suomella on toimivat suhteet Venäjään. Suhteen kehittämisessä hän ei näe oikotietä.

– EU:n tulee olla vahva Krimin laittoman liittämisen seurauksena asetettujen pakotteiden suhteen. Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisuun tähtäävien Minskin sopimusten täysi toimeenpano on edellytyksenä EU:n ja Venäjän suhteiden uudelleen arvioinnille.

Torvalds: Korkea aika varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen EU:n talousarviossa

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (SFP/Renew) suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimukseen siitä, miten EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja elvytyspaketin ehdoksi asetetaan oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. - Uudet ehdot ovat selkeä askel oikeaan suuntaan. Nyt meidän on puolustettava eurooppalaisia arvoja.

Lue edellinen artikkeli

Helsingin RKP hyväksyi budjettisopimuksen: turvaa palvelut, kasvun sekä taloudellisesti kestävän ja pitkän aikavälin linjan

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen kaupunginvaltuustoryhmä hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona sopimuksen Helsingin ensi vuoden budjetista kokoomuksen, vihreiden ja sosiaalidemokraattien kanssa.

Lue seuraava artikkeli