Blomqvist: Kilpailukyky ratkaisee teollisuuden tulevaisuuden

– Suomen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen on ensisijaisen tärkeätä metsäteollisuuden viimeaikaisten lakkauttamispäätösten valossa, sanoo Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

– Panokset rakennemuutoksen akuuttien ongelmien lieventämiseksi ovat tärkeitä, mutta tulevaisuutta ajatellen kaikista oleellisinta on huolehtia teollisuuden kilpailukyvystä, jotta voimme pärjätä kansainvälisesti. Vain täten voimme puolustaa olemassa olevia työpaikkoja ja luoda uusia, toteaa Blomqvist.

– Elinkeinoelämä synnyttää tarvittavat työpaikat. Valtiovallan rooli on luoda suotuisa investointi-ilmasto ja huolehtia siitä, että uusia innovaatioita ja investointeja perustetaan ja kehitetään lakkautettujen tilalle. Monet seikat vaikuttavat ison yrityksen harkintaan siitä, missä heidän kannattaa ylläpitää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia, ja mihin tehdä uusia investointeja. Suomella on toimintaympäristönä monta hyvää puolta, kuten turvallinen ja avoin yhteiskunta, hyvä koulutustaso ja melko hyvin toimiva infrastruktuuri. Monet hallituksen työpöydällä olevista kysymyksistä tähtäävät tilanteen parantamiseksi edelleen. Liikenneväyliin ja energiapolitiikkaan tai veropolitiikkaan liittyvissä päätöksissä on aina tärkeätä huomioida, että toimimme myös kansainvälisellä pelikentällä, Blomqvist jatkaa.

– Tutkimukseen ja kehittämiseen tehdyillä panostuksilla on suuri merkitys pitkäaikaisen kilpailukykymme kannalta, mutta ne vaikuttavat myös lyhyellä tähtäimellä, kun osoitamme tahtomme olla kärkimaita innovaatioissa ja kehittämisessä. Hallituksen aikaisempi päätös teollisuuden sähköveroista oli tärkeä, mutta on edelleen tärkeätä, että liputamme Suomen olevan hyvä maa investoida myös esimerkiksi johdonmukaisten veropäätösten vuoksi, sanoo ministeri Blomqvist.

– Puoliväliriihen tärkeimmät kysymykset liittyvät siihen, että jatkamme ponnistuksia kestävän talouspolitiikan, kilpailukyvyn ja yritysmyönteisyyden parantamiseksi, jotta voimme vetää puoleemme sekä uusia että korvaavia investointeja ja siten parantaa työllisyyttä, Blomqvist päättää.

 

Torvalds: ”Ilmastolaki vahvistaa EU:n johtavaa asemaa maailmanlaajuisessa siirtymässä ilmastoneutraaliuteen”

Läpi yön jatkuneiden neuvottelujen päätteeksi Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto ovat sopineet EU:n yhteisen ilmastolain sisällöstä.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukipaketista: Erittäin tärkeä paketti!

Hallitus on tänään sopinut laajasta tukipaketista kulttuuri- ja liikuntasektoreille, sekä tapahtuma-alalle. Tavoitteena on lieventää näiden alojen akuuttia kriisiä, joka johtuu koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson iloitsee päätöksestä.

Lue seuraava artikkeli