Blomqvist: Miehillä on oltava paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään ja pitää huolta terveydestään

Lauantaina 19.11. vietetään kansainvälistä miestenpäivää. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist muistuttaa, että tasa-arvotyö koskee ja hyödyttää myös miehiä.

– Meidän on laajennettava näkemystä miehisyydestä. Perinteinen miehen rooli on edelleen usein kapea ja miehiin ja maskuliinisuuteen liittyy useita sitkeitä stereotypioita, joista osa ovat jopa haitallisia. Haitallisista sukupuolirooleista eroon pääseminen ja käsityksen laajentaminen, voivat pitkällä aikavälillä estää poikien syrjäytymisriskiä ja vähentää erilaisia ​​väkivallan muotoja, Blomqvist sanoo.

Miesten elinajanodote on lyhyempi kuin naisten ja myös terveydessä ja hyvinvoinnissa on merkittäviä eroja sukupuolten välillä.

– Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö sekä erilaiset riippuvuuden muodot ovat hyvin sukupuolisidonnaisia ​​ja haitat kasaantuvat erityisesti miesten kohdalla. Tiedämme myös, että miehet hakeutuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuten mielenterveyspalveluiden, piiriin vähemmän kuin naiset. Meidän on varmistettava, että miehet kokevat, että heidät otetaan vakavasti ja että he saavat tarvitsemaansa apua, Blomqvist sanoo.

– Työ tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuolistereotypioiden purkamiseksi tulisi aloittaa varhain. Jatkossa tasa-arvosuunnitelmien laatimisvelvollisuus koskee myös varhaiskasvatusta. Tämän muutoksen avulla voimme edistää sukupuolten tasa-arvoa ja myös ehkäistä poikien syrjäytymistä jo varhaisessa vaiheessa, Blomqvist sanoo.

– Tämä hallitus on toteuttanut useita konkreettisia toimenpiteitä poikien ja miesten aseman parantamiseksi. Olemme esimerkiksi parantaneet isien oikeutta olla lastensa kanssa kotona perhevapaauudistuksen kautta. Pojat, jotka eivät menesty niin hyvin koulussa ja ovat vaarassa syrjäytyä, hyötyvät oppivelvollisuuden laajennuksesta. On tärkeää, että jatkamme toimenpiteitä, jotta miehille saadaan aiempaa paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään ja pitää huolta terveydestään, Blomqvist sanoo.

Henriksson: Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi saamelaiskäräjälaki

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uudeksi saamelaiskäräjälaiksi. Oikeusministeri, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on saamelaisasioista vastaava ministeri, ja hän on johtanut uuden saamelaiskäräjälain valmistelua koko hallituskauden ajan. Henriksson pitää tärkeänä, että lakiesitys etenee eduskuntaan, vaikka hallituksessa ei päästy yksimielisyyteen. Keskusta äänesti esitystä vastaan.

Lue edellinen artikkeli

Seuraa RKP:n puoluevaltuiuston yleispoliittista keskustelua

Täältä voit seurata yleispoliittista keskustelua RKP:n puoluevaltuuston kokouksessa 19.11 Vantaalla.   Voit myös seurata puoluevaltuuston suoraa lähetystä Facebook liven kautta tästä linkistä: https://www.facebook.com/sfprkp/videos/2227687790734643/

Lue seuraava artikkeli