Blomqvist: Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa yhteiskuntiamme

Huomenna 23. maaliskuuta vietetään Pohjolan päivää. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden ja pohjoismaisen yhteistyön suurta merkitystä. Viimeiset vuodet ovat olleet mullistavia. Ensin koronapandemia järkytti turvallisuuden tunnettamme, ja nyt Venäjän julman, täysimittaisen Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan myötä meillä on sota Euroopassa. Tänä aikana pohjoismaisen yhteistyön tärkeys on noussut selkeästi esille sekä yhteistyölle asetettujen odotusten että yhteistyön kehittämismahdollisuuksien osalta, Blomqvist korostaa.

–  Koronapandemian aikaisten maahantuloon liittyvien rajoitusten aiheuttama turhautuminen ja pettymys – varsinkin rajaseuduillamme – osoitti pohjoismaisen yhteistyöhön kohdistuvat korkeat odotukset. Haluamme rajattoman pohjoismaisen arjen. Pandemian aikaiset kokemukset osoittavat selvästi, kuinka tärkeää on turvata pohjoismainen näkökulma kaikissa tilanteissa, toteaa ministeri Blomqvist.

–  Se, että ihmisillä on korkeat odotukset pohjoismaiselle yhteistyölle, on erittäin positiivista. Se osoittaa, kuinka tärkeänä ja merkityksellisenä yhteistyötä pidetään. Samalla se korostaa, että on tärkeää pystyä täyttämään odotukset. Pohjoismaisen vapaan liikkuvuuden osalta on siksi tärkeää, että työskentelemme aktiivisesti rajaesteiden ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Digitaalisten palvelujen puutteellinen toimivuus Pohjoismaiden rajojen yli on ongelma, joka meidän on kyettävä ratkaisemaan. Meidän on esimerkiksi varmistettava, että viranomaisasiat voidaan hoitaa digitaalisesti Pohjoismaiden välillä. Tällä saralla tehdään paljon, mutta työtä on tehostettava, jotta voimme täyttää yhteistyöhömme kohdistuvat odotukset. Tämän työn tulee olla ehdoton prioriteetti jatkossa, Blomqvist toteaa.

Yksi pohjoismaisen yhteistyön osa-alue, jolla on jatkokehityspotentiaalia, on yhteistyö valmiusasioissa. Pohjoismaiden pääministerit antoivat marraskuussa 2021 yhteisen julkilausuman pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisesta koskien huoltovarmuutta ja valmiutta, ja elokuussa 2022 yhteisen julkilausuman turvallisuus- ja puolustusyhteistyön edelleen kehittämisestä.

– Teimme Suomen puheenjohtajuuskaudella ministerineuvostossa vuonna 2021 aloitteen pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi huoltovarmuuden ja valmiuden suhteen, osana työtä koronapandemian kokemuksista oppimiseksi. Euroopan muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne on entisestään korostanut pohjoismaisen yhteistyön merkitystä kriisiaikoina. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin, ja pääministerien yhteiset lausunnot antavat mandaatin jatkaa yhteistyön kehittämistä. Meidän on hyödynnettävä Suomen ja Ruotsin tulevan Nato-jäsenyyden tuomat mahdollisuudet, ja tarkasteltava varauksetta sitä, missä yhteistyön tiivistäminen voi tarjota ns. pohjoismaista hyötyä, eli lisäarvoa. Yhdessä olemme vahvempia, ja yhdessä voimme saavuttaa enemmän. Pohjoismainen yhteenkuuluvuus ja yhteistyö vahvistavat yhteiskuntiamme, Blomqvist päättää.

Blomqvist: Perhe- ja työelämän yhdistämisen pitäisi olla helppoa

Vuosittain 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin päivää ja tasa-arvon päivää, jota vietetään Canthin syntymäpäivän muistoksi. Canth oli aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka rikkoi monia lasikattoja 1800-luvun lopulla ja teki merkittävän uran kirjailijana ja toimittajana maassamme. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist muistuttaa tasa-arvon päivänä, että on tärkeää jatkaa aktiivista työtä, jotta saavuttaisimme tasa-arvoisemmat työmarkkinat.

Lue edellinen artikkeli

Cecilia Achrén ei hae jatkokautta RKP Varsinais-Suomen puheenjohtajana

Turusta kotoisin oleva Cecilia Achrén ei hae jatkokautta RKP Varsinais-Suomen puheenjohtajana. Achrén on toiminut piirin puheenjohtajana vuodesta 2022.

Lue seuraava artikkeli