Blomqvist: Perhe- ja työelämän yhdistämisen pitäisi olla helppoa

Vuosittain 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin päivää ja tasa-arvon päivää, jota vietetään Canthin syntymäpäivän muistoksi. Canth oli aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka rikkoi monia lasikattoja 1800-luvun lopulla ja teki merkittävän uran kirjailijana ja toimittajana maassamme. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist muistuttaa tasa-arvon päivänä, että on tärkeää jatkaa aktiivista työtä, jotta saavuttaisimme tasa-arvoisemmat työmarkkinat.

– Hallitus on tänä kautena toteuttanut tärkeän perhevapaauudistuksen, joka edistää vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista. Vastuu lasten hoivasta on oltava tasa-arvoisempaa. Pitäisi olla täysin luonnollista, että vanhemmat jakavat perhevapaan tasapuolisesti, ja siihen meidän on myös pyrittävä. On tärkeää, että jokainen kantaa vastuunsa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä onnistumiseksi työnantajilla on erityinen vastuu, mutta tarvitsemme myös asennemuutosta koko yhteiskunnassa. Perhe-elämä ja työ on voitava yhdistää tasa-arvoisesti ja joustavasti sukupuolesta riippumatta, Blomqvist toteaa.

– Perhevapaiden jakautumiseen perheen sisällä vaikuttavat monet tekijät, mutta on selvää, että paljon riippuu myös yhteiskunnan asenteista. Suuremman tasa-arvon saavuttamiseksi ja naisten aseman vahvistamiseksi työmarkkinoilla isien on käytettävä huomattavasti suurempi osuus perhevapaista.

Perhevapaauudistus astui voimaan elokuussa 2022. Uudistuksen odotetaan johtavan siihen, että vanhemmat jakavat perhevapaan aiempaa tasaisemmin, koska isien kohdevapaa on kasvanut.

– Meidän on seurattava tarkasti uudistuksen vaikutuksia, jotta voimme nähdä todelliset seuraukset ja määrittää mitä toimenpiteitä vielä tarvitaan. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että uudistus on askel oikeaan suuntaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi, Blomqvist sanoo.

Osallistu, äänestä – vaalit kutsuvat!

Sunnuntaina 2. huhtikuuta on jälleen eduskuntavaalit. Ja taas kerran vaaleilla on valtava merkitys meille kaikille. Kukaan meistä ei voinut neljä vuotta sitten aavistaa, mitä olisi tulossa. Kenellekään ei tullut mieleenkään, että edessä olisi maailmanlaajuinen pandemia ja Venäjän julma hyökkäyssota, jonka seurauksena käynnistäisimme kansan suurella tuella prosessin Suomen viemiseksi Natoon. Tämä on hyvä muistutus siitä, miksi on tärkeää, että eduskuntaan valitaan oikeanlaiset päättäjät. Emme voi mitenkään ennustaa, mitä kriisejä kulman takana vaanii, mutta kansan valitsemilla edustajilla on oltava valmiudet tarvittaessa ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa yhteiskuntiamme

Huomenna 23. maaliskuuta vietetään Pohjolan päivää. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden ja pohjoismaisen yhteistyön suurta merkitystä. Viimeiset vuodet ovat olleet mullistavia. Ensin koronapandemia järkytti turvallisuuden tunnettamme, ja nyt Venäjän julman, täysimittaisen Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan myötä meillä on sota Euroopassa. Tänä aikana pohjoismaisen yhteistyön tärkeys on noussut selkeästi esille sekä yhteistyölle asetettujen odotusten että yhteistyön kehittämismahdollisuuksien osalta, Blomqvist korostaa.

Lue seuraava artikkeli