Ruotsalainen kansanpuolue on pitkään ollut sitä mieltä, että pohjoismaiden yhteistyö on luonteva lähtökohta Suomen kansainväliselle politiikalle. Yhteistyö on globaalisti ainutlaatuista ja rakentuu luottamukseen niin kansalaisten kuin maiden ja itsehallintoalueiden välillä. Nyt on aika syventää ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä entisestään. Epävarman maailmanpoliittisen tilanteen takia tarvitsemme ystäviämme, jotka ajattelevat samansuuntaisesti ja joilla on todellinen tahto parantaa globaalia tilannetta. Tarvitsemme ystäviä, jotka antavat arvoa yksilön vapaudelle ja oikeuksille eivätkä protektionismille ja eristäytymiselle.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »

Blomqvist: Pohjoismaat ovat vahvempia yhdessä

Tänään juhlimme sekavin tuntein Pohjolan päivää. Kaikki julkiset tilaisuudet ovat peruttu ja vapaata liikkuvuutta maiden välillä on rajoitettu Covid-19 epidemiasta johtuen. Samanaikaisesti olen saanut nähdä, kuinka hyvin pohjoismainen yhteistyö on sujunut kriisiaikoina. Pidän tiiviisti yhteyttä muiden pohjoismaiden ministerikollegoiden kanssa, keskustellakseen esimerkiksi uusista mahdollisista rajaesteistä jotka kohdistuvat muissa pohjoismaissa asuviin kansalaisiin, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Pohjoismaiset rajaesteet poistettava

Eduskunta keskusteli torstaina rajaesteistä pohjoismaiden välillä. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist totesi avauspuheenvuorossaan, että pohjoismaiset maat ovat 50-luvulta lähtien tehneet työtä kansalaisten paremman yhteistyön ja liikkuvuuden eteen. Kansalaiset ovat kohta 70 vuotta pystyneet liikkumaan pohjoismaissa maasta toiseen ilman passia. Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijä.