Ruotsalainen kansanpuolue on pitkään ollut sitä mieltä, että pohjoismaiden yhteistyö on luonteva lähtökohta Suomen kansainväliselle politiikalle. Yhteistyö on globaalisti ainutlaatuista ja rakentuu luottamukseen niin kansalaisten kuin maiden ja itsehallintoalueiden välillä. Nyt on aika syventää ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä entisestään. Epävarman maailmanpoliittisen tilanteen takia tarvitsemme ystäviämme, jotka ajattelevat samansuuntaisesti ja joilla on todellinen tahto parantaa globaalia tilannetta. Tarvitsemme ystäviä, jotka antavat arvoa yksilön vapaudelle ja oikeuksille eivätkä protektionismille ja eristäytymiselle.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »