Blomqvist: Rajaestetyöllä on merkitystä pohjoismaisten kansalaisten arjessa

Hallituksen selonteko pohjoismaisista rajaesteistä käsitellään tänään (2.2.) palautekeskustelussa eduskunnassa. Rajaesteillä tarkoitetaan lakeja, julkisia määräyksiä tai menettelyjä, jotka estävät henkilöiden vapaata liikkuvuutta tai yritysten mahdollisuuksia toimia rajojen yli Pohjoismaissa. Selontekotyötä johtanut pohjoismainen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on tyytyväinen, että ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään rajaestetyön ja sen tärkeyden esille tuomisen merkitystä selonteon kautta.

– Kansalaiset ottavat minuun usein yhteyttä jokapäiväisessä elämässä kohtaamistaan tietyistä ​​rajaesteistä. Tämä osoittaa rajaesteiden poistamisen suuren käytännön merkityksen ja sen, että pohjoismaiset kansalaiset haluavat ja odottavat pohjoismaisen arjen olevan aidosti rajatonta, sanoo ministeri Blomqvist.

– Pohjoismaisella yhteistyöllä on vahva tuki kansalaisten keskuudessa ja yhteistyölle on korkeat odotukset. Rajaestetyötä vahvistamalla voimme myötävaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön, joka palvelee kansalaisia, Blomqvist jatkaa. Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Se luo yhteenkuuluvuutta ja edistää pohjoismaista identiteettiämme. Se vahvistaa myös koko Pohjoismaiden kilpailukykyä.

Kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan ja mitä myös ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään, rajaestetyössä on kyse rajaesteiden poistamisesta, mutta myös rajaesteiden syntymisen estämisestä.

– Ennaltaehkäisevä rajaestetyö on keskeistä, Blomqvist toteaa. Lakiehdotuksia laadittaessa tai lainsäädäntöä sovellettaessa on erittäin tärkeää, että pohjoismainen ulottuvuus otetaan huomioon alusta alkaen. Tämä on nostettu esille hallitusohjelmassa ja sitä korostetaan myös mietinnössä.

Blomqvist korostaa myös, että rajaestetyön tulee huomioida yhteiskunnan kehitys, kuten digitalisaatiota tai lisääntynyttä mahdollisuutta tehdä etätyötä rajojen yli.

– Toimiva rajaton pohjoismainen arki edellyttää, että digitaaliset palvelut toimivat ilman rajoja myös Pohjoismaiden välillä. Esimerkiksi monien suomalaisten on kyettävä hoitamaan asiat digitaalisesti Ruotsin viranomaisten sivuilla. Koronapandemian jälkimainingeissa etätyö on yleistynyt huomattavasti, mikä puolestaan ​​tarkoittaa, että meidän on varmistettava, että rajat ylittävä etätyö huomioidaan verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä Pohjoismaissa. Nämä ovat asioita, joiden parissa työskentelemme aktiivisesti kansallisella ja pohjoismaisella tasolla, Blomqvist päättää.

Henriksson lisätalousarviosta: ”Terveydenhuollon tilanne on saatava hallintaan”

Hallitus on tänään päättänyt ehdotuksesta tämän hallituskauden todennäköisesti viimeisestä lisätalousarviosta. Lisätalousarviossa myönnetään muun muassa lisää varoja terveydenhuoltoon, suomalaisten tukemiseen korkeiden sähkönhintojen vuoksi sekä nuorisorikollisuuden torjuntaan. Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajalle, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille on ollut tärkeää, että terveydenhuoltoon myönnetään nyt enemmän resursseja.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Byrokraattiset ongelmat eivät saa estää kuntoutusapua ukrainalaisille sotaveteraaneille!

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (SFP) jätti torstaina kirjallisen kysymyksen haavoittuneiden ukrainalaissotilaiden kuntoutuksesta Suomessa. Kaunialan sairaala on auttanut ukrainalaissotilaiden kuntoutuksessa, mutta nyt sen toimintaa uhkaa rahoituksen puute, sekä byrokraattiset ongelmat.

Lue seuraava artikkeli