Rehn-Kivi: Byrokraattiset ongelmat eivät saa estää kuntoutusapua ukrainalaisille sotaveteraaneille!

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (SFP) jätti torstaina kirjallisen kysymyksen haavoittuneiden ukrainalaissotilaiden kuntoutuksesta Suomessa. Kaunialan sairaala on auttanut ukrainalaissotilaiden kuntoutuksessa, mutta nyt sen toimintaa uhkaa rahoituksen puute, sekä byrokraattiset ongelmat.

– Kaunialan sairaala toimii omiemme sotainvalidiemme hoito- ja kuntoutuskeskuksena, ja syksyllä 2022 sairaala on auttanut myös ukrainalaisia sotilaita kuntoutumisessa. Nämä toimet on toteutettu sairaalan omalla kustannuksella. Minulla oli kunnia vierailla sairaalassa tammikuussa ja sain tietoa heidän toiminnastaan ja siitä hyvästä ja tärkeästä työstä, jota he tekevät. Samalla sain kuulla että ukrainalaisten kuntoutusta ei enää pystytä järjestämään, sanoo Rehn-Kivi.

Rahoituksen puuttumisen lisäksi toiminnan jatkamisen haasteena on se, että Ukraina haluaa, että kuntoutusta tarvitsevat sotilaat saavat virallisen kutsun Suomesta tulla tänne hoitoon. Kaunialan sairaalalla ei ole mahdollisuutta lähettää tällaisia kutsuja. Siksi esimerkiksi Kauniaisten kaupunki on lähettänyt Ukrainan viranomaisille kutsun veteraanien lähettämiseksi tänne kuntoutettaviksi.

– Syntyneet esteet ovat valitettavia, koska sairaalalla on sekä valmiudet että ennen kaikkea halua auttaa. Toivon, että kuntoutustoiminta voisi nyt jatkua kansallisella rahoituksella ja Suomen ja Ukrainan viranomaisten välisellä sopimuksella. Ammattimaisen avun tarjoaminen on todella hieno ja tärkeä toimenpide huomioiden että nämä henkilöt ovat taistelleet maansa itsenäisyyden puolesta terveytensä kustannuksella, sanoo Rehn-Kivi

Rehn-Kivi on esittänyt seuraavan kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle: 

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta voimme jatkossakin ottaa ukrainalaisia sotilaita Suomeen kuntoutettavaksi? Millä muilla tavoin Suomi voi auttaa haavoittuneita ukrainalaisia sotilaita?

Blomqvist: Rajaestetyöllä on merkitystä pohjoismaisten kansalaisten arjessa

Hallituksen selonteko pohjoismaisista rajaesteistä käsitellään tänään (2.2.) palautekeskustelussa eduskunnassa. Rajaesteillä tarkoitetaan lakeja, julkisia määräyksiä tai menettelyjä, jotka estävät henkilöiden vapaata liikkuvuutta tai yritysten mahdollisuuksia toimia rajojen yli Pohjoismaissa. Selontekotyötä johtanut pohjoismainen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on tyytyväinen, että ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään rajaestetyön ja sen tärkeyden esille tuomisen merkitystä selonteon kautta.

Lue edellinen artikkeli

Wickström haluaa lisää poliiseja ja resursseja rikollisuuden torjumiseksi

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickströmin mielestä Suomeen tarvitaan lisää poliiseja. Wickströmin mukaan poliisilla ei ole riittävästi resursseja ennaltaehkäisevään työhön. RKP toteaa eduskuntavaaliohjelmassaan, että poliisien määrä tulisi kasvattaa nykyisestä 7 500:sta 8 200:aan.

Lue seuraava artikkeli