Blomqvist: Ruotsin kieli rakentaa siltoja

Ruotsalaisuuden päivä on käynnissä olevan ruotsalaisuuden viikon kohokohta, jota vietetään ympäri maata. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa kahta kansalliskieltä voimavarana ja sitä, että on rikkaus elää maassa, jossa kaksi kielikulttuuria kohtaavat ja rikastuttavat toisiaan.

– Minulle ruotsalaisuuden päivä on symboli oikeudestamme puhua ja saada palvelua ruotsiksi Suomessa, mutta samalla haluan nähdä tämän päivän kansallisena juhlapäivänä, jossa vietetään kaksikielistä Suomea. Haluamme laskea eri kulttuurien ja kieliryhmien välistä kynnystä ja toivotamme tervetulleeksi kaikki, jotka haluavat jakaa yhteistä kulttuuriperintöämme, Blomqvist sanoo.

– On äärimmäisen surullista, että on voimia, jotka haluavat tehdä maastamme yksikielisen ja yksikulttuurisen. Ilmeisesti on niitä, jotka uskovat ruotsin häiritsevän kansallista identiteettiä ja minäkuvaa. Tämä on käsittämättömän ja sietämättömän näkemyksen ilmaus, ja se on nähtävä hyökkäyksenä Suomen ruotsinkielisyyttä ​​vastaan. Suomen kaksi kansalliskieltä tekevät meistä rikkaamman maan ja sitä meidän on suojeltava, Blomqvist huomauttaa.

Ministeri Blomqvist korostaa myös ruotsin kielen roolia Pohjoismaiden välisen yhteistyön vahvistajana.

– Ruotsinkielisyys Suomessa rakentaa siltoja muualle Pohjoismaihin. Pohjoismailla on yhteinen historia, yhteiskuntanäkemys ja arvopohja, ja juuri Pohjoismaat ovat Suomen viitekehys useimmissa yhteyksissä. Ruotsin kielen osaaminen tuo selviä etuja pohjoismaiden välisissä kontakteissa ja avaa monia ovia, Blomqvist toteaa.

Lisätietoja:
Anders Portin, erityisavustaja
040 586 6179

Bergqvist: Meillä on loistava kielilainsäädäntö, mutta meidän on parannettava sen täytäntöönpanoa

Tänään juhlistamme ruotsalaisuuden päivää, ruotsin kieltä sekä Suomen kaksikielisyyttä. Koko viikon ajan ruotsin kieltä ja kulttuuria on juhlistettu eri puolilla maata, kun ruotsalaisuuden viikkoa on vietetty. Kansanedustaja ja Folktingetin puheenjohtaja Sandra Bergqvist (RKP) korostaa viikon merkitystä ruotsin kielen ja kulttuurin ymmärtämisen edistämisessä.

Lue edellinen artikkeli

Thomas Blomqvist: Ennallistamisasetukseen vaikuttaminen on tärkeää

Eduskunta keskusteli tänään ehdotuksesta EU:n ennallistamisasetukseksi, johon sisältyy sitovia tavoitteita sekä velvoitteita luonnon ennallistamiseksi eri ekosysteemeissä.

Lue seuraava artikkeli