Blomqvist: Työllisyys ja elinvoima alkavat kunnista

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että työllisyydellä ja elinvoimalla on suuri merkitys kuntavaaleissa.

– Kunnat tulevat lähivuosina saamaan suuremman vastuun työllisyyden, kehityksen ja elinkeinoelämän edellytysten edistämisessä, Blomqvist sanoo. Varsinkin koronapandemian jälkeen on tärkeää katsoa eteenpäin ja investoida omiin vahvuuksiimme ja kasvumahdollisuuksiimme. Paikallinen asiantuntemus löytyy kunnista.

Hallituksen puolivälitarkastelussa päätettiin, että kunnat vastaavat ensi kädessä TE-palveluista vuodesta 2024 alkaen. Hallitusohjelman mukaisesti kunnat tulevat myös saamaan enemmän vastuuta kotouttamisesta.

– Laaja osallistuneisuus, korkea työllisyys ja vahva elinkeinoelämä ovat parhaat takeet hyvälle kuntataloudelle ja korkeatasoiselle palvelulle. Palvelut tulevat kunnissa paljon lähemmäksi yksilöä ja paikalliset olosuhteet huomioidaan. Tällä tavalla voimme luoda entistä enemmän paikallisia menestystarinoita eri puolella maata, Blomqvist sanoo.

Rehn-Kivi: Suomalaiset tarvitsevat sote-uudistuksen

Ruotsalainen kansanpuolue on viikonlopun aikana kokoontunut puoluekokoukseen. Puheenvuorossaan kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi painotti sote-uudistuksen maaliin viemisen tärkeyttä. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Rehn-Kivi uskoo, että nyt ehdotetulla mallilla on parhaat mahdollisuudet tulla hyväksytyksi kaikista niistä malleista, joita viimeisten 20 vuoden ajan on esitelty. Täydellinen malli ei kuitenkaan ole.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson jatkaa RKP:n johdossa

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson valittiin RKP:n puoluekokouksessa 2021 jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana. Henriksson on johtanut puoluetta vuodesta 2016.

Lue seuraava artikkeli