Blomqvist-Valtonen ja Cederlöf: Osittainen voitto Porvoon, Raaseporin ja Lohjan sairaaloille

RKP:n aloitteesta HUS-yhtymän hallitus päätti kokouksessaan maanantaina 3.10. yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi hallitukselle esitetyn säästölistan.

Yhtymähallitus päätti, että HUSin tulee välittömästi aloittaa neuvottelut Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa, jotta HUSin ei tarvitse toteuttaa kaikkia esitettyjä leikkauksia. Hallitus katsoo, että paras vaihtoehto on tarkistaa HUSin talousarvioraami, josta omistajat (eli Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet) päättivät heinäkuussa, ja sopia raamin korotuksesta. Samalla hallitus sitoutuu laatimaan tasapainoisen talousarvion vuodelle 2023.

RKP:llä on kaksi edustajaa HUS-yhtymähallituksessa: Karin Cederlöf, joka edustaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja Elin Blomqvist-Valtonen, joka edustaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

”Olen todella helpottunut, että hallitus päätti lähettää leikkauslistan uudelleen valmisteltavaksi. Ei ole kestävää supistaa palveluverkostoamme Uudellamaalla. Alueet tarvitsevat sairaaloitaan ja pääkaupunkiseudun päivystykset ovat jo nykyisellään ylikuormitettuja” sanoo Karin Cederlöf, HUS-yhtymähallituksen jäsen.

Kuluneen viikon aikana RKP:n ryhmäjohtaja Elin Blomqvist-Valtonen on neuvotellut muiden ryhmien kanssa ratkaisun löytämiseksi, jotta HUS voisi saavuttaa tasapainoisen talousarvion koskematta palveluverkkoon. RKP:lle on erittäin tärkeää, että kaikilla Uudenmaan ja Helsingin asukkailla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen hoitoon ja, että potilasturvallisuus ei vaarannu.

”Hallitukselle esitetyssä ehdotuksessa ei ollut laskelmia mahdollisista toiminnallisista muutoksista, eikä myöskään vaikutusten arviointeja palvelu- tai talousvaikutuksista. Jotta hallitus voisi ottaa kantaa siihen, onko mahdollisuuksia tehdä säästötoimia, tarvitsemme ensin kokonaiskuvan taloustilanteesta. Nyt otamme aikalisän ja jatkamme työtä yhdessä”, sanoo HUS-yhtymähallituksen jäsen Elin Blomqvist-Valtonen.

HUS-yhtymän yhtymäkokous järjestetään 26. lokakuuta ja siihen asti Uudenmaan ja Helsingin hyvinvointialueiden pitäisi yhdessä HUSin kanssa päästä yhteisymmärrykseen HUSin talousarvioraamista.

Blomqvist: HUS:n ehdotukset, joita on mahdoton hyväksyä!

HUS on tänään (28.9) esittänyt ehdotuksen vähentää merkittävästi Uudenmaan pienempien sairaaloiden toimintaa. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri ja kansanedustaja Thomas Blomqvist pitää näitä ehdotuksia mahdottomana hyväksyä.

Lue edellinen artikkeli

Oikea päätös HUS-yhtymähallitukselta palauttaa säästöehdotukset uuteen valmisteluun – nyt tarvitaan nopeita päätöksiä hyvinvointialueilta ja Helsingiltä

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström on tyytyväinen siihen, että HUS:n hallitus päätti siirtää eteenpäin toimitusjohtajan ehdottamat säästötoimenpiteiden käsittelyä. RKP teki ehdotuksen kokouksessa. Ehdotuksen mukaan Lohjan ja Porvoon päivystykset olisi voitu sulkea, samoin Lojon synnytysosasto.

Lue seuraava artikkeli