Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: En delseger för Borgå, Raseborg och Lojo sjukhus

På SFP:s initiativ beslöt HUS sammanslutningens styrelse på sitt möte måndagen 3.10 att enhälligt återremittera den sparlista som tjänstemannaledningen presenterat för styrelsen.

Styrelsen beslöt att HUS omedelbart ska inleda förhandlingar med Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland så att HUS inte behöver verkställa inbesparingslistan. Styrelsen ansåg att det bästa alternativet är att se över HUS budgetram, som ägarna (dvs. Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland) beslutit om i juli, och komma överens om en höjning av ramen. Samtidigt förbinder sig styrelsen till att göra upp en balanserad budget för år 2023.

Svenska Folkpartiet har två representanter i HUS sammanslutningens styrelse, Karin Cederlöf som representerar Västra Nylands välfärdsområde och Elin Blomqvist-Valtonen som representerar Östra Nylands välfärdsområde.

“Jag är verkligt lättad att styrelsen beslöt att sända tillbaka sparlistan för ny beredning. Det är inte hållbart att göra nedskärningar i vårt servicenät i Nyland. Regionerna behöver sina sjukhus och huvudstadsregionens jourer är redan i dagens läge överbelastade.” säger Karin Cederlöf, styrelsemedlem i HUS sammanslutningen

Under den gångna veckan har SFP:s gruppledare Elin Blomqvist-Valtonen underhandlat med de övriga partierna för att hitta en lösning där HUS uppnår en balanserad ekonomi, utan att röra servicenätet. För SFP är det mycket viktigt att alla invånare i hela Nyland och Helsingfors har rätt till trygg och jämlik vård där patientsäkerheten inte är hotad. 

“I det förslag som styrelsen nu fått ta ställning till fanns inga beräkningar på eventuella funktionella ändringar, inga konsekvensbedömningar för varken servicens eller ekonomins del. För att styrelsen ska kunna ta ställning till ifall det finns möjlighet till inbesparingar behöver vi först har en helhetsbild av hela ekonomin. Nu tar vi time out och i samarbete jobbar vidare”, säger Elin Blomqvist-Valtonen, styrelsemedlem i HUS sammanslutningen

HUS sammanslutningens stämma ordnas 26.10 och tills dess borde välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors tillsammans med HUS komma fram till en lösning för var budgetramarna för år 2023 landar. 

 

HUS måste kasta bollen om sin sparlista till välfärdsområdena och Helsingfors

SFP:s viceordförande Henrik Wickström anser att HUS-sammanslutningens styrelse inte kan ta ställning till den sparlista som HUS vd förberett till sammanslutningens styrelse. Han anser att HUS måste be välfärdsområdena säga sitt i ärendet innan någon som helst fortsatt beredning sker.

Läs föregående artikel

Rätt beslut av HUS styrelse att remittera sparförslagen – nu behövs snabba besked av välfärdsområdena och Helsingfors

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad då HUS-sammanslutningens styrelse valde att remittera ärendet angående vd:ns förslag på sparåtgärder. Förslaget gavs av SFP under mötet. Enligt förslaget kunde bl.a. Lojos och Borgås samjourer ha stängts, likaså Lojos förlossningsavdelning.

Läs följande artikel