Blomqvist: Yhteistyö vahvistaa Pohjoismaita

23. maaliskuuta vietämme Pohjolan päivää. Tänä päivänä, 60 vuotta sitten, allekirjoitettiin Helsingin sopimus, joka on virallisen pohjoismaisen yhteistyön oikeudellinen kehys. Tänä vuonna juhlimme pohjoismaista yhteistyötä uudessa ja vakavassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Epävarmassa maailmassa yhteistyön merkitys korostuu. Pohjoismainen yhteistyömme on erittäin tärkeää ja ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Yhteistyö ja yhtenäisyys ovat paras vastaus Putinin Venäjälle. Tässä yhteydessä korostuu pohjoismaisen yhteistyömme lisäksi yhteistyö EU:n, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja muiden saman mielisten maiden kanssa, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Suomen viime vuoden Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudella keskityimme koronapandemiasta oppimiseen, ja yhtenä keskeisenä tavoitteena oli pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen huoltovarmuuden ja varautumisen alalla. Työtä vietiin eteenpäin laajalla rintamalla ja se huipentui Pohjoismaiden pääministereiden yhteiseen julkilausumaan kriisivalmiuden yhteistyön tiivistämisestä.

– Yhdessä voimme parantaa yhteiskuntiemme resilienssiä ja varautua paremmin erilaisiin kriiseihin. On olemassa laaja tahto jatkaa pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä tällä saralla, ja olen iloinen siitä, että Suomen käynnistämä työ nyt jatkuu Norjan puheenjohtajuuskaudella. Meidän tulee jatkaa yhteistyömme kehittämistä ja vahvistamista. Pohjoismaissa olemme vahvempia mitä enemmän teemme yhteistyötä, Blomqvist päättää.

Wickström puoluejohtajakokoukseen Brysselliin

Liberaali puolueperhe ALDE johon RKP kuluu pitää puoluejohtajakokouksen Brysselissä 24. maaliskuuta. RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström edustaa kokouksessa RKP:ta. Kokouksessa keskustellaan Ukrainan tilanteesta ja sodan vaikutuksista EU:hun. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn puolue osallistuu kokoukseen etänä Kiovasta. Saksan valtiovarainministeri Christian Lindtner , FDP:n puoluejohtaja osallistuu myös kokoukseen.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz haluaa samanarvoiset tutkinnot Pohjoismaihin

-Opiskelu Norjassa tai Ruotsissa tulisi olla itsestään selvä vaihtoehto kaikille suomalaisille nuorille heidän pohtiessaan opiskelupaikkaa. Kuten Suomen tulisi olla itsestään selvä vaihtoehto muissa pohjoismaissa asuville nuorille.

Lue seuraava artikkeli