Hallituksen Kemera-laki vaarantaa teollisuuden puunsaannin

Esitys vaarantaa teollisuuden puun saannin erittäin herkässä vaiheessa ja pahentaa metsätalouden kausivaihtelua.

– Hallituksen esityksellä on tuhoisat vaikutukset juuri nyt, kun metsä- ja energiasektorin puun tarve kasvaa enemmän kuin koskaan, kansanedustaja Mats Nylund sanoo.

Hallitus esittää juurikäävän torjumiseen tarkoitetun tuen poistamista kestävän metsätalouden rahoituslaista. Uudessa laissa hakkuuoikeuden haltija olisi velvoitettu torjumaan juurikääpää ilman korvausta. Vuonna 2015 torjumiseen käytettiin 7 miljoonaa euroa tukirahoja.

– Kesäleimikoitaan teollisuudelle kauppaaville metsänomistajille aiheutuu jo nyt jopa 100€ hehtaarikohtaiset lisäkustannukset juurikäävän torjunnasta. Tämä johtaa markkinahäiriöihin, joka vähentää metsätalouden kannattavuutta ja johtaa siihen, että metsänomistajat siirtävät kauppaa marraskuun ja toukokuun väliselle ajalle, jolloin torjuntaa ei tarvitse suorittaa, Nylund toteaa.

Nylund sanoo ymmärtävänsä säästötarpeen, mutta toteaa hallituksen valinneen väärän keinon. Paljon järkevämpi vaihtoehto olisi Nylundin mukaan pienpuun keruun tuen laskeminen.

Anna-Maja Henriksson tyrmää Uusitalon opintotukiselvityksen

- On pöyristyttävää, että valtion velkaantumista halutaan suitsia velkaannuttamalla opiskelijoita. Opintorahapainotteisen opintotuen ansiosta useampi nuori on hakeutunut korkeakouluopintoihin.

Lue edellinen artikkeli

KALLELSE TILL SVENSKA FOLKPARTIET I FINLANDS PARTIDAG 2016

Svenska folkpartiet kallas härmed till partidag i Åbo, Statens Ämbetshus, Självständighetsplanen 2, 20800 Åbo. Partidagen öppnas den 11 juni kl. 9.30.

Lue seuraava artikkeli