Regeringens Kemera-lag äventyrar industrins virkestillgång

Förslaget äventyrar industrins virkestillgång i ett väldigt känsligt läge och förvärrar skogsindustrins säsongvariation.

– Regeringens förslag har förödande effekter just nu, då skogs- och energisektorns behov av virke växer snabbare än någonsin, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

Regeringen föreslår att stödet för bekämpning av rotticka i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) slopas. I den nya lagen skulle innehavaren av avverkningsrätten vara skyldig att bekämpa rottickan utan kompensation. År 2015 användes 7 miljoner euro stödpengar för bekämpningen.

– De skogsägare som säljer sommarstämpling till industrin, får redan nu en tilläggskostnad på 100 € per hektar för bekämpningen av rotticka. Detta leder till en marknadsstörning som minskar på skogsindustrins lönsamhet och leder till att skogsägarna skjuter upp försäljningen till mellan november och maj, då man inte behöver göra bekämpningen, konstaterar Nylund.

Nylund säger sig förstå behovet att spara, men konstaterar att regeringen tagit till fel metod. Enligt Nylund vore det mycket klokare att minska på stödet för insamling av klenvirke.

Anna-Maja Henriksson sågar Uusitalos studiestödsutredning

- Det är förkastligt att man försöker stävja statens skuldsättning genom att skuldsätta studerande. Högskoleutbildning går i arv. Tack vare det studiepenningsbetonade studiestödet har allt flera sökt sig till högskolestudier.

Läs föregående artikel

KALLELSE TILL SVENSKA FOLKPARTIET I FINLANDS PARTIDAG 2016

Svenska folkpartiet kallas härmed till partidag i Åbo, Statens Ämbetshus, Självständighetsplanen 2, 20800 Åbo. Partidagen öppnas den 11 juni kl. 9.30.

Läs följande artikel