Henriksson avajaispuheessaan Vaasan H-talossa: Ihmisten tarpeet asetetaan etusijalle

SFP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson puhui aiemmin tänään H-talon avajaisissa. H-talo on Vaasan keskussairaalan alueella sijaitseva uudisrakennus, jossa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat saman katon alla.

-Uudessa H-talossa sekä asiakkaiden että henkilökunnan tarpeet ovat keskiössä. Toivon, että näemme lisää tämäntyyppisiä yhdistelmiä eri puolilla maata, joissa eri toiminnot ovat saman katon alla ja kynnykset erityyppisten terveydenhuolto- ja hoitopalvelujen välillä ovat matalat. Näin voidaan parhaiten vastata väestön olemassa oleviin tarpeisiin, Henriksson sanoi.

Puheessaan Henriksson korosti, että uusien hyvinvointialueiden on käytävä vuoropuhelua asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa sekä otettava heidän näkemyksiään huomioon.

-Jotta sosiaali- ja terveydenhuollosta tulisi entistä asiakaslähtöisempää, toivon, että hyvinvointialueet tarjoavat asukkaille monipuolisia ja tehokkaita mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Tämä voidaan toteuttaa järjestämällä keskustelutilaisuuksia, mutta myös asukasneuvostoja, joissa asukkailla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja ajatuksensa nykyisistä ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista. Uuden H-talon esimerkin mukaisestin, hoitopalveluiden on aina rakennettava käyttäjien tarpeiden mukaan, Henriksson sanoo.

Wickström: Yrittäjien sosiaaliturvaa on vahvistettava

Eduskunta käsittelee parhaillaan yrittäjien eläkkeitä ja sosiaalietuuksia koskevaa uudistusta (YEL-uudistus). Uudistus on herättänyt paljon keskustelua yrittäjien keskuudessa. RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickströmin mielestä uudistuksessa löytyy myös paljon hyvää yrittäjien kannalta.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson juhlapuheessa: Kaatuneiden, veteraanien ja vanhempien sukupolvien perintö velvoittaa

Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson piti tänään juhlapuheen Kaatuneiden Omaisten Liitto ry:n valtakunnallisissa Hengellisillä ja Kulttuuripäivillä Kokkolan Kaupungintalolla. Henriksson korosti puheessaan, että kaatuneiden, veteraanien ja vanhempien sukupolvien perintö velvoittaa.

Lue seuraava artikkeli