Wickström: Yrittäjien sosiaaliturvaa on vahvistettava

Eduskunta käsittelee parhaillaan yrittäjien eläkkeitä ja sosiaalietuuksia koskevaa uudistusta (YEL-uudistus). Uudistus on herättänyt paljon keskustelua yrittäjien keskuudessa. RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickströmin mielestä uudistuksessa löytyy myös paljon hyvää yrittäjien kannalta.

– Pienten yritysten tilanne tulee yleisesti parantumaan. Julkisessa keskustelussa on levitetty myös väärää tietoa siitä, miten eläkemaksun perusteena oleva mediaanipalkka määritetään. Hallituksen ehdotuksessa maksun suuruudelle on asetettu rajat, jotta se ei olisi liian korkea yrittäjälle. 

-Samalla on tärkeää muistaa, että uusilla yrityksillä ei yleensä ole samoja tuloja kuin pidempään toimineilla yrityksillä. Siksi on välttämätöntä hyväksyä yrittäjän oma selvitys tuloistaan pohjatietona YEL-maksua varten, Wickström sanoo.

Wickströmin mukaan voi olla perusteltua tehdä lakiin pieniä täsmennyksiä, joilla tehdään selväksi, ettei kenenkään tarvitse olla huolissaan eläkemaksujen äkillisistä korotuksista.

– Tulevaisuudessa voitaisiin keskustella vähimmäistulotasosta, jonka perusteella yrittäjän tulisi maksaa eläkemaksuja. Osa-aikainen yrittäjyys on suosittua monella alalla, joten tällainen keskustelu voisi olla perusteltua, Wickström sanoo.

Wickström sanoo toivovansa lisäparannuksia yrittäjien sosiaaliturvaan. Hän toivoo, että koko sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä voitaisiin myös keskustella yrittäjien sosiaaliturvasta.

– Meidän on uudistettava sosiaaliturvaa, kun se ei kaikilta osin vastaa tämän päivän vaatimuksia ja tarpeita, ja samalla meidän on myös tarkistettava yrittäjien sosiaaliturvaa.  Tällä hetkellä esimerkiksi yksinäisyrittäjänä toimivan parturi-kampaajan on vaikea pitää vanhempainvapaata. Meidän on pystyttävä myös tarjomaan järkevä turvaverkko  näihin tilanteisiin, Wickström sanoo.

Blomqvist: Vihdoinkin translaki uudistetaan!

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on tyytyväinen, että hallitus on tänään (22.9.) antanut eduskunnalle uuden sukupuolen määrittelyä koskevan lakiesityksen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2023.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson avajaispuheessaan Vaasan H-talossa: Ihmisten tarpeet asetetaan etusijalle

SFP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson puhui aiemmin tänään H-talon avajaisissa. H-talo on Vaasan keskussairaalan alueella sijaitseva uudisrakennus, jossa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat saman katon alla.

Lue seuraava artikkeli