Henriksson: Lisää opetustunteja toisessa kotimaisessa kielessä

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen toisen kotimaisen kielen opetuksen lisäämisestä. Syksystä 2024 alkaen B1-kielen opetusta lisätään yhdellä viikkotunnilla vuosiluokilla 7–9. Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen siihen, että RKP:n pitkän aikavälin tavoite on nyt toteutumassa.

RKP on jo pitkään pitänyt esillä ruotsin kielen opetustuntien lisäämisen tärkeyttä, ja aktiivisesti ajanut asiaa hallituksessa. Nyt tämä työ tuottaa tulosta. Suomenkielisissä kouluissa B1-oppimäärän alkamisajankohdan aikaistaminen 6. luokalle 7. luokan sijasta vuonna 2016 johti käytännössä ruotsin viikkotuntien määrän vähenemiseen 7.–9. luokilla, koska opetustunnit jaetaan neljälle luokalle kolmen sijasta, Henriksson sanoo.

Lisätunnit sijoitetaan 7. luokalle. Viikkotuntien jakautuminen on tällöin seuraava: 2 viikkotuntia 7. luokalla ja yhteensä 3 viikkotuntia vuosiluokilla 8–9.

Henriksson korostaa, että kaksikielinen Suomi on koko maan etu.

– Suomenkielisten koulujen ruotsinopettajat ovat jo pitkään tuoneet esiin tarpeen lisätä ruotsin viikkotunteja vuosiluokilla 6–9. Pohjoismainen yhteistyö on Suomelle keskeistä. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys konkretisoi sitä entisestään, mikä tarkoittaa, että ruotsin kielen merkitys kasvaa myös Suomelle. RKP tulee aina edistämään konkreettisia toimia kaksikielisyyden edistämiseksi Suomessa, Henriksson sanoo.

Vihdoinkin translaki voidaan viedä maaliin!

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä sukupuolen vahvistamisesta koskevasta lakiehdotuksesta, eli niin sanotusta Translaista. Useat ihmisoikeuselimet ovat jo pitkään arvostelleet Suomen transsukupuolisuuslainsäädäntöä, joka rikkoo YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Lainsäädännön uudistaminen on siksi sisällytetty hallitusohjelmaan, ja tämän myötä hallituksen esitys uudeksi translainsäädännöksi annettiin eduskunnalle syyskuussa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on keskustellut asiasta syksyn aikana ja kuullut laajasti niin asiantuntijoita kuin myös etujärjestöjä. Kansanedustaja, ja valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on helpottunut ja iloinen, että mietintö on vihdoin hyväksytty.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Työvoiman saatavuusharkinnasta on luovuttava

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz osallistui torstaina Matkamessuilla järjestettyyn vaalipaneeliin. Paneelissa keskusteltiin kotimaisesta matkailualasta ja alan huutavasta työvoimapulasta. Se on selkeästi yksi suurimmista yksittäisistä ongelmista, kun tarkastellaan koko toimialan liiketoimintaolosuhteita.

Lue seuraava artikkeli