Henriksson: Nästa regering behöver se nyttan med tvåspråkigheten

Anna-Maja Henriksson efterlyser en nationalspråksstrategi 2.0

Tvåspråkigheten är en framgångsfaktor för vårt land. Språkkunskap är livsviktigt för ett exportberoende land som Finland – och för individen öppnar det upp fler möjligheter på arbetsmarknaden samt ett bredare kulturutbud, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

– Grundlagen och språklagen är tydlig om de språkliga rättigheterna. Det vi har problem med i vårt land är att förverkliga dem i praktiken, säger Henriksson.

Under tiden som ordförande för Folktinget initierade Henriksson tillsammans med dåvarande Folktingssekreterare Stefan Svenfors, den så kallade Ahtisaari-rapporten, som senare utmynnade i Finland första nationalspråksstrategi under Henrikssons tid som justitieminister.

Den här regeringsperioden har ändå tydligt visat att nationalspråken aktivt behöver bevakas.

– Nu behöver vi en nationalspråksstrategi 2.0. Nästa regering behöver se potentialen i tvåspråkigheten på ett helt annat sätt än den sittande regeringen har gjort. Språket handlar också om vår trygghet i vardagen. Äldre behöver få vård på sitt eget modersmål och för unga kan det vara livsviktigt att få psykologtjänster på sitt eget modersmål, sitt känslospråk.

Anna-Maja Henriksson höll i dag öppningstalet under nationalspråksseminariet i Jakobstad, till vilken föreningen Kansalliskielet – Nationalspråken med tidigare chefredaktören för Helsingin Sanomat Janne Virkkunen stod som initiativtagare.

Blomqvist: Panostukset koulutukseen ovat panostuksia tulevaisuuteen

Maksuton ja laadukas koulutus sekä korkeatasoinen tutkimus ovat avaimet Suomen menestykseen. Tarvitsemme panostuksia kaikilla koulutustasoilla.

Lue edellinen artikkeli

Suuret uudistukset siirtyvät seuraavalle hallitukselle

RKP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Anders Adlercreutzin mielestä hallitus on hukannut tarjottimella olleet tilaisuudet rakenteellisten uudistusten läpiviemiseen.

Lue seuraava artikkeli