Henriksson: Nyt luomme edellytykset sille, että Suomi voi uudistua.

Hallitusmuodostaja Petteri Orpo ilmoitti torstaina 15. kesäkuuta, että neuvottelutulokseen on päästy. Seitsemän viikkoa kestäneisiin hallitusneuvotteluihin osallistuivat Kokoomuksen lisäksi Perussuomalaiset, Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja Kristillisdemokraatit.

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puoluehallitus ja eduskuntaryhmä kokoontuivat aiemmin perjantaina ja päättivät hyväksyä hallituksen osallistumisen.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toteaa, että kaikkien piti tehdä kompromisseja, jotta Suomi saisi uuden hallituksen. Kuuden miljardin talouden tasapainottaminen on kova urakka ja edellyttää vaikeita päätöksiä, mutta Henriksson sanoo, että RKP on valmis ottamaan vastuun suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta. Kaiken kaikkiaan olemme pyrkineet ottamaan huomioon, että kukaan ei saa kärsiä kohtuuttomasti.

– Haluamme luoda edellytykset sille, että Suomi voi uudistua ja tulla entistä houkuttelevammaksi maaksi asua ja investoida. Tämän hallituksen tavoitteena on 100 000 uutta työpaikkaa ja talouskasvua. mme tee leikkauksia koulutukseen, vaan investoimme 200 miljoonaa lisää perusopetuksen vahvistamiseen. Myös terveydenhuoltoon tehdään panostuksia terveydenhuollon jonojen lyhentämiseksi. Sukupuolten tasa-arvoon liittyvää työtä jatketaan. Edistämme myös kielellisiä oikeuksia jatkamalla Kansalliskielistrategiaassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa. 

– Huomionarvoista on myös se, että saamelaiskäräjälaki annetaan nyt eduskunnalle ennen vuoden 2023 loppua. Tämä ei olisi tapahtunut ilman RKP:tä”, Henriksson sanoo.

Tämä hallitusohjelma vie Suomea eteenpäin, kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen sekä takaa, että palvelut ovat jatkossakin lähellä kansalaisia. 

– Näemme, että hallitusohjelmaluonnoksessa on monia RKP:lle tärkeitä kirjauksia, Henriksson sanoo. 

Hallitusohjelmaluonnos sisältää merkittäviä työpaikkoja luovia ja työllisyyttä edistäviä panostuksia sekä investointeihin kannustavaa veropolitiikkaa. Uudistamme työmarkkinoita muun muassa paikallisella sopimisella, uudistamme sosiaaliturvaa ja edistämme työperäistä maahanmuuttoa, mikä on tärkeää yritysten toimintaedellytysten kannalta.

Jatkamme Suomen ilmastositoumuksia. Tunnistamme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja olemme sitoutuneet ilmastolain tavoitteisiin. Vahvistamme Suomen energiaomavaraisuutta kestävällä tavalla edistämällä vihreää siirtymää. 

Terveydenhuollon jonojen lyhentämiseksi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen akuutteihin ongelmiin puuttumiseksi panostamme ennaltaehkäisevään hoitoon, kehitämme Kela-korvauksia ja panostamme entistä enemmän työhyvinvointiin. Varmistamme, että hyödynnämme kaikkia toimijoita – yksityistä, julkista ja kolmatta sektoria – ja panostamme palvelusetelien käyttöön. Lisäksi lisäämme terveydenhuoltokoulutuksen aloituspaikkoja , molemmilla kansalliskielillä. 

Terveydenhuollossa panostamme myös mielenterveyspalveluihin, kehitämme matalan kynnyksen palveluita nuorille ja otamme käyttöön lapsille ja nuorille tarkoitetun hoitotakuun. Psykoterapeuttipulaan puuttumiseksi osa psykoterapiakoulutuksesta tehdään maksuttomaksi.

Suomen menestys perustuu hyvin koulutetun väestön saatavuuteen. Neuvottelutulokseen sisältyy merkittäviä investointeja koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Investointeja tehdään varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Suomi on palattava koulutuksessa maailman kärkeen.

Turvallisuuspoliittisen epävarmuuden aikana panostamme puolustukseemme ja vahvistamme samalla sisäistä turvallisuutta. Lisäämme poliisien määrää Suomessa 8 000:een. Lisäksi osoitamme lisäresursseja oikeusketjun toimivuuden varmistamiseen.

Suomi on suuri maa, joten on tärkeää, että infrastruktuurimme, kuten tiet, rautatiet, satamat ja lentokentät ovat hyvässä kunnossa. Hallitusohjelmaluonnos sisältää useita merkittäviä infrastruktuuri-investointeja koko maassa ja kaikilla vahvoilla RKP-alueilla. Lisäksi säilytämme nykyisen lentokenttäverkoston.

Jatkamme Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämistä ja edistämistä hyvässä yhteistyössä Ahvenanmaan maakunnan kanssa. Tämä hallitus harjoittaa myös kunnianhimoista Eurooppa-politiikkaa. Historiallisesti läheiset yhteydet Ruotsiin korostuvat nyt ehkä voimakkaammin kuin koskaan. 

Ehdotettu hallitusohjelma ja ministerisalkkujen jako puolueiden välillä esiteltiin perjantaina 16. kesäkuuta Säätytalolla. Ruotsalaisella kansanpuolueella on uudessa hallituksessa aluksi kolme ministeriä. RKP:n ministeri salkut ovat: Opetusministeri, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri sekä Liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri.

Koko ohjelma on luettavissa täältä!

Henriksson jatkaa RKP:n puheenjohtajana

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson valittiin uudelleen puolueen puheenjohtajaksi Tampereella pidetyssä puoluekokouksessa. Henriksson on toiminut RKP:n puheenjohtajana vuodesta 2016.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson, Adlercreutz ja Bergqvist ministereiksi Orpon hallitukseen

Suomen ruotsalainen kansanpuolue saa kolme ministeriä tulevaan hallitukseen. RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonista tulee opetusministeri, jonka vastuualueella ovat myös pohjoismaiset asiat. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutzista tulee Eurooppa- ja omistajaohjausministeri ja kansanedustaja Sandra Bergqvististä tulee liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri (2 vuotta).

Lue seuraava artikkeli