Henriksson on pääministerin sijainen

Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on pääministeri Sannan Marinin sijainen 12.7 ja 17-18.7, pääministerin ollessa lomalla.

Perustuslain 66 §:n mukaan pääministerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pääministerin sijaiseksi määrätty ministeri ja tämänkin ollessa estynyt virkavuosiltaan vanhin läsnä oleva ministeri. Pääministerin ensimmäinen sijainen on valtiovarainministeri Annika Saarikko, toinen sijainen ulkoministeri Pekka Haavisto, kolmas sijainen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja neljäs sijainen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, jne. virkaikäjärjestyksen mukaan.

Blomqvist: Metsäpolitiikan on oltava myös kansallinen asia tulevaisuudessa

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että valmistelussa olevan EU:n metsästrategian on oltava tasapainossa, ja että siinä tulee tasapuolisesti nostaa esiin kaikkia metsiin liittyviä arvoja. Metsät ovat EU:lle tärkeitä monesta näkökulmasta: sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta. Metsät ovat erityisen tärkeitä meille suomalaisille.

Lue edellinen artikkeli

Suomalaismepit huolissaan komission vuodetun metsästrategian sisällöstä – Torvalds: Nyt on korkea aika yhtenäiselle vaikuttamiselle

Euroopan komissiolta vuotanut tulevan EU:n metsästrategian luonnos on saanut useat suomalaismepit ottamaan asiaan kantaa kirjoittamalla avoimen kirjeen kaikille metsätalouden tulevaisuudesta huolestuneille. Kirjeessä europarlamentaarikot esittävät huolensa metsästrategian negatiivisista vaikutuksista niin talouteen kuin ilmastoon.

Lue seuraava artikkeli