Henriksson vikarierar statsministern

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister Anna-Maja Henriksson är statsminister Sanna Marins ställföreträdare under tiden 12.7 och 17-18.7, medan statsministern är på semester.

I enlighet med grundlagens 66 § om statsministern har förhinder, sköts statsministerns uppgifter av den minister som utsetts till ställföreträdare och om också denna minister är förhindrad, av den minister som är äldst till tjänsteåren. Statsministerns första ställföreträdare är finansminister Annika Saarikko, andra ställföreträdare utrikesminister Pekka Haavisto, tredje ställföreträdare justitieminister Anna-Maja Henriksson och fjärde ställföreträdare familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, osv i enlighet med tjänsteålder.

Blomqvist: Skogspolitiken behöver också framöver vara en nationell angelägenhet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av att den skogsstrategi som EU håller på att utarbeta är balanserad och lyfter upp alla värden som skogen ger på ett balanserat sätt. Skogen är viktig för EU ur flera perspektiv: socialt, ekonomiskt och ur miljösynvinkel. Skogen är speciellt viktig för oss finländare.

Läs föregående artikel

Finländska Europaparlamentariker oroade över innehållet i kommissionens läckta skogsstrategi – Torvalds: Nu är det hög tid för enighet

Ett läckt utkast till EU:s skogsstrategi som Europeiska kommissionen förväntas publicera på onsdagen, har lett till att flera finländska Europaparlamentariker skrivit ett gemensamt öppet brev till alla som oroar sig över skogsbrukets framtid. I brevet uttrycker Europaparlamentarikerna oro över de negativa effekterna som skogsstrategin förväntas ha på både ekonomin och klimatet.

Läs följande artikel